Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność

Dla kogo?

O pomoc w programie „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność” może ubiegać się każdy kto prowadzi działalność rolniczą, a wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 25 tys euro lecz nie więcej niż 250 tysięcy euro z której uzyskuje roczny przychód (z ostatnich 12 miesięcy) ze sprzedaży w wysokości minimum:

– 75 000 zł w przypadku obszaru A,C oraz D

– 45 000 zł w przypadku obszaru B – tylko dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną.

Kwota wsparcia

65% - kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia w przypadku rolników, którzy mają nie więcej niż 40 lat lub realizują operację w gospodarstwie prowadzącym działalność ekologiczną;

45% - tych kosztów w przypadku pozostałych operacji.

- Maksymalna wysokość pomocy:

1 mln zł - w przypadku operacji:

w obszarze B - polegających na budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oraz

w obszarze C - polegających na budowie lub modernizacji przechowalni.

300 tys. zł - w przypadku pozostałych operacji realizowanych w obszarach A, B, C i D.

Wymagania

– Posiadanie odpowiedniego udokumentowanego przychodu

– Wartość ekonomiczna między 25.000 euro a 250.000 euro.

Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność - O programie

Celem interwencji jest zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjność gospodarstw poprzez:

– racjonalizację technologii produkcji,

– wprowadzenie nowoczesnych, w tym cyfrowych, technologii lub innowacji,

– zmianę profilu produkcji,

– zwiększenie wartości dodanej produktu.

Nabór: 5 września 2024 - 11 października 2024
Liczba zaakceptowanych wniosków we wcześniejszych edycjach: x/x

Obszary wsparcia – Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność

W ramach tej interwencji możliwe będą operacje w czterech obszarach:

Obszar A

Operacje dotyczące produkcji zwierzęcej polegające na:

  • stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w budynkach lub budowlach służących do produkcji zwierzęcej, np. system do monitoringu stada, wraz z oprogramowaniem oraz dozownikami pokarmu w zależności od zapotrzebowania, roboty paszowe, wózki paszowe.

Obszar B

  • Operacje w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną polegające na:
    budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym również w miarę możliwości ograniczających szkodliwy wpływ rolnictwa na środowisko, energooszczędnych, niskoemisyjnych (wraz z wyposażeniem tych obiektów), operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli do utrzymywania zwierząt gospodarskich muszą zakładać wyłącznie bezuwięziowe utrzymanie zwierząt,
  • stosowaniu rozwiązań rolnictwa precyzyjnego, w tym w budynkach lub budowlach służących do produkcji ekologicznej, zapewnieniu wybiegów oraz pastwisk dla zwierząt, w tym z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym bezpośredniej), w tym operacje polegające na budowie lub modernizacji budynków lub budowli lub zakupie sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych,
  • zakupie lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa
  • własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do ekologicznej produkcji rolnej,
  • budowie albo zakupie elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej np. Wszelkie inwestycje w sprzęt oraz budynki w gospodarstwach ekologicznych służące rozwojowi produkcji ekologicznej.

Obszar C

Operacje dotyczące produkcji rolnej prowadzonej w gospodarstwie polegające na:

  • zwiększaniu dochodowości produkcji poprzez bezpieczne dla konsumenta i efektywne przedłużanie trwałości produktów, przechowalnictwo oraz lepsze przygotowanie do sprzedaży (w tym sprzedaży bezpośredniej) poprzez budowę lub modernizację budynków lub budowli lub zakup sprzętu do: przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych np. Silosy, magazyny. chłodnie, sortownie.

Pomoc przyznaje się na operacje dotyczące wyłącznie nieprzetworzonych produktów rolnych wyprodukowanych wgospodarstwie z przeznaczeniem do spożycia przez ludzi.

Obszar D

Operacje dotyczące produkcji roślinnej polegające na zakupie
lub leasingu maszyn do zbioru, np. Maszyny do zbioru roślin
okopowych, warzyw, owoców, ziół, roślin włóknistych.

Ważne!

Inwestycje budowalne mogą być realizowane na gruntach własnościowych jeśli bierzesz udział w Rozwoju Małych Gospodarstw, nie możesz brać udział w tej dotacji dopóki nie zrealizujesz biznesplanu.

Nie są wspierane inwestycje w zakresie chowu drobiu chyba, że ekologicznego lub inwestycja ma przynieść zmianę z chowu konwencjonalnego na ekologiczny.

  • Budowa lub modernizacja budynków powinna zakładać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań, które ograniczają emisję gazów cieplarnianych.

Wasze pytania

Kto Może Skorzystać z Programu “Inwestycje Zwiększające Konkurencyjność”?

Program “Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność” jest dostępny dla rolników z
działalnością rolniczą o wartości ekonomicznej od 25 tysięcy do 250 tysięcy euro, generujących
odpowiedni roczny przychód. Celem jest wsparcie różnorodnych obszarów działalności rolniczej, od
produkcji zwierzęcej, przez ekologiczną, aż po roślinną i rolno-przetwórczą.

Jakie Wsparcie Oferujemy?

Program oferuje dofinansowanie do 65% kwalifikowanych kosztów dla młodych rolników i tych
prowadzących działalność ekologiczną oraz 45% dla pozostałych operacji. Maksymalna wysokość
pomocy to 1 milion zł w wybranych obszarach, z możliwością mniejszego wsparcia w innych
działaniach.

Obszary Wsparcia i Rodzaje Inwestycji

Program obejmuje wsparcie w zakresie modernizacji technologii produkcji, wprowadzenia
nowoczesnych technologii cyfrowych, zmiany profilu produkcji oraz zwiększenia wartości dodanej
produktu. Wśród obszarów wsparcia znajdują się innowacje w produkcji zwierzęcej, działania na
rzecz produkcji ekologicznej, poprawa efektywności przechowywania i przetwarzania produktów
rolnych oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.

Korzyści z Programu “Inwestycje w gospodarstwach Zwiększające Konkurencyjność”

Korzystając z programu, nie tylko zyskujesz dostęp do finansowania, ale także otrzymujesz wsparcie
w procesie aplikacyjnym. PADR oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentacji, doradztwo w
wyborze odpowiednich środków finansowych oraz wsparcie w planowaniu strategicznym
gospodarstwa.

Skontaktuj Się z Nami

Jeśli jesteś zainteresowany programem lub masz pytania, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci są
gotowi, aby udzielić wsparcia na każdym etapie procesu aplikacyjnego. Odwiedź naszą stronę
internetową, aby dowiedzieć się więcej o dostępnych możliwościach i sprawdzić, czy kwalifikujesz się
do uzyskania wsparcia.