Inwestycyjne Wspieranie Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie lubuskim

Program „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” to wyjątkowa okazja dla rolników z obszaru województwa lubuskiego, których przedsiębiorstwa rolnicze osiągają wartość ekonomiczną od 25 do 250 tysięcy euro. Inicjatywa ta ma na celu wspomaganie różnorodnych dziedzin rolnictwa, obejmując produkcję zwierzęcą, ekologiczną, a także roślinną i przetwórczą. 

Kto jest uprawniony do skorzystania z programu Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność? 

Program jest otwarty dla każdego rolnika prowadzącego działalność rolniczą na obszarze województwa lubuskiego, gdzie wartość ekonomiczna gospodarstwa mieści się w przedziale od 25 do 250 tysięcy euro. Aby starać się o wsparcie, roczny przychód ze sprzedaży musi wynosić co najmniej 75 000 zł w obszarach A, C oraz D, a 45 000 zł w obszarze B, który jest dedykowany gospodarstwom prowadzącym produkcję ekologiczną. 

Inwestycje Wspierające Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych jako szansa dla różnorodnych działań rolniczych w województwie lubuskim

Obszary wsparcia w ramach programu Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność 

W ramach programu Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych w województwie lubuskim wskazujemy poniższe dziedziny wsparcia: 

Obszar A: 

Obszar B: 

Obszar C: 

Obszar D: 

Wysokość wsparcia w ramach programu

Finansowe wsparcie stanowi kluczowy składnik programu, zależne od wieku rolnika i rodzaju operacji. Młodzi rolnicy do 40 roku życia oraz ci, którzy prowadzą działalność ekologiczną, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% kosztów operacji. 

Pozostali rolnicy otrzymają 45% wsparcia. Maksymalna kwota pomocy wynosi 1 milion złotych dla operacji w obszarach B i C oraz 300 tysięcy złotych dla operacji w obszarach A, B, C i D. 

Wymagania i cele programu w obszarze lubuskim

Aby uczestniczyć w programie, rolnicy muszą spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie udokumentowanego dochodu oraz wartości ekonomicznej mieszczącej się między 25 tysiącami a 250 tysiącami euro. Celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw poprzez usprawnienie produkcji, wprowadzenie nowoczesnych technologii, modyfikację profilu produkcji oraz zwiększenie wartości dodanej produktów.

Nabór do programu Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność w obszarze lubuskim 

Wnioski o wsparcie będą przyjmowane od 26 lutego 2024 roku do 5 kwietnia 2024 roku. Eksperci PADR są dostępni, aby pomóc na każdym etapie składania wniosków. Rolnicy zainteresowani programem mogą skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych możliwości i sprawdzić, czy spełniają kryteria uzyskania wsparcia.

Program dla rozwoju rolnictwa w obszarze lubuskim Program „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” w obszarze lubuskim to kluczowy krok w udoskonalaniu rolnictwa na tym obszarze. Zachęcamy serdecznie do zainteresowania się tą inicjatywą i skorzystania z możliwości składania wniosków, aby wprowadzić innowacyjne projekty w ramach własnej działalności rolniczej.

Jakie modyfikacje można wprowadzić na własnym gospodarstwie rolnym, korzystając z otrzymanych dotacji?

Dotacje stanowią kluczowe wsparcie dla rozwoju gospodarstw rolnych. Pozwalają rolnikom na inwestycje w nowoczesne technologie, sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi i podnoszą ogólną jakość produkcji rolnej.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii na gospodarstwo rolnicze może znacząco wpłynąć na jego efektywność i rentowność. Dofinansowania mogą być wykorzystane do zakupu nowych maszyn, urządzeń rolniczych, czy też systemów monitoringu roślinności. To pozwala nie tylko zautomatyzować procesy, ale także zminimalizować koszty produkcji oraz skrócić czas potrzebny na wykonywanie różnych prac polowych.

Modernizacja budynków gospodarskich, zwłaszcza w obszarze produkcji ekologicznej, może poprawić warunki hodowli zwierząt oraz przechowywania produktów. Dofinansowania mogą być przeznaczone na termomodernizację, budowę nowych obiektów, czy też instalację systemów ogrzewania opartych na odnawialnych źródłach energii.

Produkcja roślinna

W obszarze produkcji roślinnej, wsparcie finansowe może być wykorzystane na zakup nowoczesnych narzędzi do uprawy, nawożenia czy ochrony roślin. Inwestycje w technologie związane z rolnictwem precyzyjnym umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie gruntów, dostosowane do konkretnych potrzeb upraw.

Ważnym aspektem wspieranym przez dotacje jest również rozwój produkcji ekologicznej. Dotacje mogą być przeznaczone na inwestycje związane z konwersją na rolnictwo ekologiczne, czyli dostosowanie gospodarstwa do wymogów ekologicznych oraz certyfikacji. To obejmuje m.in. modernizację systemów nawadniania, stosowanie ekologicznych środków ochrony roślin czy promowanie różnorodności biologicznej na terenie gospodarstwa.

Inwestycje Wspierające Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych w województwie lubuskim

Ochrona środowiska

Dofinansowania nie tylko pomagają w realizacji konkretnych projektów, ale także mają długofalowe korzyści dla środowiska. Wspierając rolnictwo ekologiczne czy inwestycje w odnawialne źródła energii, przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Dlatego zachęcamy rolników z obszaru lubuskiego do skorzystania z możliwości, jakie oferuje Program „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność”. Zespół ekspertów i doradców PADR jest gotów udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy na każdym etapie aplikacyjnym, aby zapewnić pełne wsparcie dla innowacyjnych projektów rolniczych.

Nabór wniosków

Nabór wniosków to kluczowy moment, dlatego rolnicy zainteresowani udziałem w programie powinni rozpocząć proces przygotowania dokumentacji już teraz. Terminy składania wniosków od 26 lutego 2024 do 5 kwietnia 2024 r. nie pozostawiają dużo czasu, dlatego ważne jest, aby być dobrze przygotowanym i skorzystać z dostępnej pomocy ekspertów.

Warto podkreślić, że program nie tylko stawia na wsparcie finansowe, ale również kładzie nacisk na edukację i rozwój rolników. Dofinansowania mają wspomagać nie tylko konkretną inwestycję, ale także rozwijać umiejętności rolników i dostosowywać ich gospodarstwa do nowoczesnych standardów.

Długofalowe zalety programu „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” w województwie lubuskim

W perspektywie długofalowej, rolnicy uczestniczący w Programie „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” mają szansę nie tylko na krótkotrwałe korzyści finansowe, ale także na budowanie trwałych fundamentów pod zrównoważony rozwój swoich gospodarstw. Działania podejmowane dziś mogą przyczynić się do tworzenia nowoczesnego, efektywnego i zrównoważonego sektora rolniczego w województwie lubuskim.

W ramach programu warto również kłaść nacisk na rozwijanie współpracy między gospodarstwami rolnymi. Wspólne przedsięwzięcia, wymiana surowców czy stworzenie lokalnych sieci współpracy mogą zwiększyć konkurencyjność rolników na rynku i otworzyć nowe możliwości dla lokalnej społeczności.

Dlaczego starać się o dotację z PADR?

PADR to partner, który kompleksowo wspiera w procesie przygotowywania dokumentacji, kształtowaniu strategii gospodarstwa oraz udziela cennego doradztwa dotyczącego wyboru odpowiednich źródeł finansowania. Dzięki naszym usługom, rolnicy nie tylko oszczędzają cenny czas, ale również zwiększają swoje szanse na skuteczne pozyskanie dotacji. Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem specjalistów, gotowymi odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiać wszelkie wątpliwości!