Młody rolnik

Dla kogo?

Osoby rozpoczynające działalność rolniczą poniżej 41 roku życia.

Kwota wsparcia

200 000 zł - program umożliwia otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 200 000 zł wypłacanej w 2 ratach: I rata – 140 000 zł , II rata – 60 000 zł

Wymagania

 • Nie ukończyłeś 41 roku życia.
 • Nie rozpocząłeś działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Dowiedz się więcej
 • Nie otrzymałeś dotacji z programów takich jak: Premia dla młodych rolników, Modernizacja gospodarstw rolnych.

Młody Rolnik - O programie

 Zmiany w tegorocznej edycji programu:

 • Kwota dotacji została zwiększona ze 150 000 zł do 200 000 zł.
 • Nie musisz przechodzić na ubezpieczenie w KRUS. Będziesz mógł jednocześnie pracować na etacie i prowadzić gospodarstwo.
Nabór: 5 czerwca 2024 - 5 sierpnia 2024
Liczba zaakceptowanych wniosków we wcześniejszych edycjach: -

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji?

Co najmniej 70% środków musi być przeznaczone na zakup środków trwałych, np.:

 • nowych maszyn i urządzeń (w tym sprzętu komputerowego), 
 • gruntów oraz nieruchomości rolnych, 
 • zwierząt do stada podstawowego, 
 • inwestycji budowlanych oraz ich remontu i modernizacji.

Resztę dotacji (30%) można przeznaczyć na środki do produkcji takie jak:

 • pasze dla zwierząt,
 • środki ochrony roślin, 
 • nawozy mineralne lub organiczne,
 • paliwo rolnicze,
 • pozostałe środki do produkcji rolnej.

Wasze pytania

Jakie warunki muszę spełnić aby móc przystąpić do programu Młody Rolnik 2024?

Masz nie więcej niż 41 lat, nie rozpoczął działalności rolniczej wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku, oraz nie korzystałeś w latach poprzednich z programu Premia dla Młodych Rolników oraz Modernizacja Gospodarstw Rolnych.

Co to znaczy rozpocząć działalność rolniczą wg ARIMR?

Wg ARIMR rozpoczęcie działalności rolniczej to między innymi:

– nabycie i zarejestrowanie zwierząt gospodarskich,

– złożenie wniosku o płatności bezpośrednie,

– skorzystanie z pomocy finansowej w ramach PROW,

– prowadzenie działu specjalnego produkcji rolnej, 

– ubezpieczenie w KRUS jako rolnik.

Na ile mogę liczyć wsparcia w tym programie Młody Rolnik?

Na 200 000 zł  premii wypłacanej w dwóch ratach, I – 140 000 zł, II-  60 000 zł.

Na co mogę przeznaczyć premię z dotacji dla młodego rolnika?

Minimum 70% kwoty pomocy należy przeznaczyć na środki trwałe między innymi: 

– inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,

– zakup nieruchomości rolnych,

– zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt niezbędnych do prowadzenia produkcji zwierzęcej,

– zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży.

30% kwoty pomocy można przeznaczyć na środki przeznaczone do produkcji w Państwa gospodarstwie.

Czy można przeznaczyć premię dla młodego rolnika na zakup ciągnika (ewentualnie dodatkowo sfinansować ten zakup z własnych środków)?

Tak, 70% kwoty pomocy musi być przeznaczone na środki trwałe. Ponadto Agencja pozwala z własnych środków finansować ponad kwotę pomocy.

Czy po przystąpieniu do programu Młody Rolnik muszę przejść na KRUS?

Nie, w tym naborze nie trzeba przechodzić na KRUS.