Inwestycje Podnoszące Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych w województwie kujawsko-pomorskim

Program „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność” to unikalna szansa dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy prowadzą działalność o wartości ekonomicznej od 25 tysięcy do 250 tysięcy euro. Inicjatywa ma za zadanie wspierać różnorodne obszary działalności rolniczej, obejmując produkcję zwierzęcą, ekologiczną, a także roślinną i rolno-przetwórczą.

Kto może skorzystać z programu Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność?

Program otwarty jest dla każdego rolnika prowadzącego działalność rolniczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wartość ekonomiczna gospodarstwa powinna mieścić się w przedziale od 25 tysięcy do 250 tysięcy euro. Aby ubiegać się o pomoc, roczny przychód ze sprzedaży musi wynosić minimum 75 000 zł w obszarze A, C oraz D, a 45 000 zł w obszarze B, przeznaczonym wyłącznie dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną.

Inwestycje Wspierające Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych jako szansa dla różnorodnych działań rolniczych w województwie kujawsko-pomorskim

Obszary wsparcia w projekcie Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność

W ramach programu Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych w województwie kujawsko-pomorskim wyróżniamy następujące obszary wsparcia:

Kwota wsparcia w programie PADR

Wsparcie finansowe to kluczowy element programu. Przyznawane jest w zależności od wieku rolnika oraz rodzaju operacji. Młodzi rolnicy do 40 roku życia oraz ci prowadzący działalność ekologiczną mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% kosztów operacji. Pozostali rolnicy otrzymają 45% wsparcia. Maksymalna kwota pomocy wynosi 1 milion zł dla operacji w obszarach B i C oraz 300 tysięcy zł dla operacji w obszarach A, B, C i D.

Wymagania i cele programu w województwie kujawsko-pomorskim

Aby skorzystać z programu, rolnicy muszą spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie udokumentowanego przychodu oraz wartości ekonomicznej między 25 tysiącami a 250 tysiącami euro. Celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw poprzez racjonalizację produkcji, wprowadzenie nowoczesnych technologii, zmianę profilu produkcji oraz zwiększenie wartości dodanej produktów.

Nabór do programu Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność w województwie kujawsko-pomorskim

Nabór wniosków o wsparcie będzie trwał od 26 lutego 2024 do 5 kwietnia 2024. Nasi eksperci są gotowi służyć wsparciem na każdym etapie aplikacyjnym. Rolnicy zainteresowani programem mogą skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy, aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych możliwości i sprawdzić, czy kwalifikują się do uzyskania wsparcia.

Program dla rozwoju rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim

Program „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność” w województwie kujawsko-pomorskim stanowi kluczowy krok w doskonaleniu rolnictwa na tym obszarze. Nie tylko oferuje wsparcie finansowe, ale także zapewnia dostęp do specjalistycznych ekspertyz i doradztwa, co sprawia, że jest niezmiernie wartościowym narzędziem dla rolników, którzy aspirują do zwiększenia wydajności i konkurencyjności swoich gospodarstw. Serdecznie zachęcamy do zainteresowania się tą inicjatywą i skorzystania z możliwości składania wniosków, aby wdrożyć innowacyjne projekty w ramach własnej działalności rolniczej.

Inwestycje Wspierające Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych w województwie kujawsko-pomorskim

Jakie zmiany można wprowadzić na własnym gospodarstwie rolnym, korzystając z otrzymanych dotacji?

Dotacje są kluczowym wsparciem dla rozwoju gospodarstw rolnych. Zapewniają rolnikom możliwość inwestycji w nowoczesne technologie, sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi i podnoszą ogólną jakość produkcji rolnej. Z pewnością warto się o nie ubiegać!

Dofinansowania dla rolników umożliwiają wprowadzenie nowych technologii, co skutkuje istotnym wzrostem wydajności i obniżeniem kosztów produkcji. Wykorzystanie środków na modernizację infrastruktury gospodarskiej przyczynia się do minimalizowania strat i jednocześnie zwiększa efektywność produkcji. Dotacje mają rzeczywisty wpływ na dywersyfikację produkcji, co oznacza wprowadzanie różnorodnych działań gospodarczych, takich jak produkcja różnych gatunków roślin czy hodowla zwierząt.

Dodatkowe fundusze pozwalają rolnikom aktywniej angażować się w praktyki zrównoważonego rozwoju poprzez stosowanie przyjaznych dla środowiska metod produkcji oraz optymalizację zużycia zasobów naturalnych. 

Dlaczego warto ubiegać się o dopłaty dla rolników? 

Rolnictwo to sektor narażony na różne czynniki, takie jak zmienne warunki atmosferyczne, ceny surowców czy globalne trendy rynkowe. Dopłaty dla rolników to forma wsparcia finansowego, która pomaga im przejść przez trudne okresy, zminimalizować ryzyko utraty dochodów i utrzymać płynność finansową.

Dofinansowania mogą być także wykorzystywane do zachęcania rolników do wdrażania innowacyjnych praktyk i technologii, co przekłada się na poprawę efektywności produkcji, jakości produktów i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko. Istnieją określone zasady korzystania z dotacji dla rolników. Każdy beneficjent musi spełnić warunki przyznania pomocy, realizując zaplanowane działania i wykazać wzrost ekonomiczny gospodarstwa, jeśli jest to wymagane. Jedno gospodarstwo może składać tylko jeden wniosek w ramach danego programu, choć można uczestniczyć jednocześnie w różnych projektach.

Ocena wniosku o dotację opiera się na zdobyciu minimalnej ilości punktów wymaganej przez ARiMR. Wszystkie wnioski są poddawane ocenie punktowej, gdzie za spełnienie konkretnych wymagań przyznaje się odpowiednią ilość punktów. Zawsze warto znaleźć się wysoko na liście punktowej, aby mieć pewność dostępu do funduszy.

Co to jest PADR?

PADR, czyli Polska Agencja Doradztwa Rolniczego, to instytucja, w której pomagamy w kluczowych kwestiach związanych z uzyskiwaniem dotacji i innych form wsparcia dla gospodarstw. Zapewniając pomoc, oszczędzamy czas rolników, dbając o poprawne wypełnienie dokumentów. Oferujemy również listę najkorzystniejszych ofert zakupowych, ułatwiając proces porównywania cen sprzętu.

Korzyści programu „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność”

PADR dostarcza kompleksowe wsparcie i pomoc w przygotowywaniu dokumentacji, planowaniu strategicznym gospodarstwa oraz doradztwie w wyborze odpowiednich środków finansowych. Korzystając z naszych usług, rolnicy oszczędzają czas i zwiększają szanse na otrzymanie dotacji. Zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy odpowiedzą na każde pytanie i rozwieją każdą państwa wątpliwość!