590.000 zł dotacji dla Sektora HoReCa, 90% refundacji kosztów!

Nabór wniosków: II kwartał 2024

W roku 2023 pozyskaliśmy 683 dotacje dla rolników oraz przedsiębiorców.

590.000 zł dotacji dla sektora HoReCa

Pozyskamy dla Ciebie skutecznie dotacje HoReCa, zajmiemy się formalnościami od A do Z.

Oferujemy wsparcie w zakresie uzyskiwania środków finansowych na projekty inwestycyjne skierowane do sektora HoReCa. Nasza pomoc obejmuje przygotowanie niezbędnych dokumentów aplikacyjnych, asystę w procesie oceny inicjatywy oraz konsultacje w sprawie rozliczania otrzymanych środków.

Od 10 lat skutecznie zdobywamy fundusze dla naszych klientów, co ugruntowało naszą pozycję jako jednego z najbardziej doświadczonych zespołów na polskim rynku. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorców z różnych sektorów, w tym hotelarstwa, usług cateringowych, gastronomii, kultury i wielu innych.

Dla kogo?

Konkurs jest skierowany do przedsiębiorstw z sektora mikro, małych oraz średnich firm. Firmy uczestniczące muszą wykazać się obniżeniem przychodów o minimum 30% w roku 2020 lub 2021. Zaangażowanie w sektor HoReCa powinno być udowodnione poprzez odpowiedni kod PKD w dokumentacji rejestracyjnej.

Na co?

Środki z dotacji będzie można przeznaczyć m.in. na roboty budowlane, budowę nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych czy podnoszenie kwalifikacji.

Ile?

Przewidywana maksymalna suma kosztów uprawnionych do finansowania w konkursie to 600 tysięcy złotych. Projekty będą wspierane finansowo z wykorzystaniem mechanizmu pomocy de minimis, co pozwala na uzyskanie maksymalnego wsparcia na poziomie 540 tysięcy złotych (lub do maksymalnej kwoty dostępnego limitu pomocy dla danego podmiotu).

Najważniejsze informacje o dotacji HoReCa

Podstawowe warunki wsparcia

1

Prowadzenie działalności w ramach wskazanych w regulaminie konkursu kodów PKD - zgodnie z listą na dole strony

2

Spadek obrotów w wysokości co najmniej 30% w latach 2020 lub 2021

3

Inwestycja musi zakończyć się maksymalnie 31 stycznia 2026 r.

4

Okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy

Szczegóły usługi

W ramach naszej usługi doradzamy w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje dla branży HoReCa

Przygotujemy wniosek o dofinansowanie w konkursie KPO A.1.2.1 dla branży HoReCa oraz doradzimy w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach projektu. Czynnie uczestniczymy też w procesie oceny merytorycznej, aż do momentu podpisania umowy o dofinansowanie

Pozytywnie oceniony projekt jest przez nas wspierany na etapie rozliczenia i w całym okresie jego realizacji

Korzyści

Kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania dotacji

Profesjonalna pomoc przy realizacji projektu i rozliczaniu dotacji

Wsparcie profesjonalistów pozyskujących wsparcie od ponad 20 lat

Maksymalizacja szansy na sukces w konkursie

Cennik

Opcja 1

I rata (opłata wstępna – po podpisaniu umowy): 3 000,00 PLN netto + VAT

II rata (premia za sukces): w wysokości 4.5% netto od przyznanej dotacji + VAT (nie mniej niż 16 000,00 PLN netto + VAT)


Opcja 2

I rata (opłata wstępna – po podpisaniu umowy): 2 000,00 PLN netto + VAT

II rata (premia za sukces): w wysokości 7% netto od przyznanej dotacji + VAT (nie mniej niż 16 000,00 PLN netto + VAT)


W ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy w dokumencie rejestrowym posiadają przynajmniej jeden z wyszczególnionych poniżej kodów PKD Sprawdź listę poniżej:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
 • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).