Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń

Dla kogo?

W programie Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń może wziąć udział rolnik, który przez co najmniej 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia naboru zajmował się hodowlą lub chowem świń bądź bydła, a liczba jego zwierząt wynosiła co najmniej 5 DJP.

Kwota wsparcia

Pomoc jest udzielana w formie: - zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji

Poziom intensywności pomocy: - do 65% kosztów kwalifikowanych

150 000 zł - maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo

Wymagania

Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń – wymagania pojawią się wkrótce.

O programie

Dotacja Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń obejmuje dofinansowanie inwestycji, które mają na celu między innymi poprawę dobrostanu zwierząt, zwłaszcza w obszarach takich jak: zapewnienie bydłu dostępu do środowiska zewnętrznego, poprawa zdrowia oraz zmniejszenie stresu cieplnego u bydła i świń.

Nabór: 19 grudnia 2024 - 31 stycznia 2025
Liczba zaakceptowanych wniosków we wcześniejszych edycjach: x/x

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji?

Zapewnienie bydłu dostępu do środowiska zewnętrznego, w tym poprzez:

 • budowę lub przebudowę wybiegów,
 • wyposażenie pastwisk umożliwiające bezuwięziowy wypas,
 • zakup budek do grupowego odchowu cieląt do 8. tygodnia życia wraz z
  przestrzenią ruchową.

Stworzenie odpowiedniego mikroklimatu w budynkach inwentarskich, w których utrzymywane jest bydło albo świnie, oraz poprawa higieny bydła, w tym poprzez:

 • zakup i montaż zautomatyzowanych instalacji poprawiających mikroklimat w
  budynkach inwentarskich,
 • zakup systemów zarządzania stadem,
 • zakup autonomicznych, samobieżnych urządzeń do czyszczenia podłóg,
 • zakup i montaż automatycznych czochradeł dla bydła.

Masz pytanie dotyczące dotacji Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń?

Skontaktuj się z nami a nasi doradcy odpowiedzą na każde Twoje pytanie!

Wasze pytania