Program Wspierania Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie mazowieckim

Województwo Mazowieckie, jako jedno z największych i najbardziej rozwiniętych obszarów rolniczych w Polsce, oferuje rolnikom liczne możliwości korzystania z różnych form wsparcia, w tym dotacji. Wniosek o dotacje może stanowić kluczowy element strategii rozwoju gospodarstwa rolnego. Powodów, dla których warto starać się o tego typu dodatkowe wsparcie jest co najmniej kilka:

Modernizacja infrastruktury — Dotacje mogą być przeznaczone na modernizację infrastruktury gospodarstwa, co obejmuje zakup nowoczesnego sprzętu rolniczego, wyposażenie w innowacyjne technologie, czy nawet budowę nowoczesnych obiektów hodowlanych. Dzięki temu rolnicy mogą zwiększyć wydajność swojej produkcji, obniżyć koszty i stać się bardziej konkurencyjnymi na rynku.

Ochrona środowiska Współczesne programy dotacyjne często skupiają się na praktykach zrównoważonego rolnictwa i ochronie środowiska. Rolnicy, którzy podejmą działania związane z minimalizacją wpływu swojej działalności na środowisko, mogą liczyć na wsparcie finansowe. To z kolei pozwala przyczynić się do poprawy stanu ekologicznego regionu.

Podniesienie jakości produkcji — Dotacje umożliwiają rolnikom inwestycje w nowoczesne metody uprawy, hodowli czy technologie przechowywania i przetwarzania produktów rolnych. Dzięki temu możliwe jest podniesienie jakości oferowanych produktów, co może przekładać się na większą akceptację rynkową i zadowolenie klientów.

Inwestycyjne Wspieranie Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie mazowieckim

Zmniejszenie ryzyka finansowego — Rolnictwo to sektor podatny na różnego rodzaju zagrożenia, takie jak zmienne warunki atmosferyczne czy wahania cen surowców. Dotacje mogą stanowić rodzaj zabezpieczenia finansowego, pomagając rolnikom w pokryciu kosztów operacyjnych, nawet w trudniejszych okresach.

Edukacja i szkolenia — Programy dotacyjne często uwzględniają również edukację i szkolenia dla rolników. Dzięki nim mogą zdobyć nową wiedzę, poznać najnowsze trendy w rolnictwie, czy nauczyć się efektywnie zarządzać swoim gospodarstwem. To z kolei przekłada się na profesjonalizację sektora.

Współpraca i integracja — Dotacje często promują współpracę między rolnikami oraz integrowanie różnych dziedzin produkcji. Wspólne przedsięwzięcia mogą przynosić korzyści w postaci większej skali produkcji, efektywniejszego wykorzystania zasobów czy nawet wspólnego marketingu produktów.

Szansa na rozwój dla rolników z województwa mazowieckiego

Program „Rozwój Gospodarstw Podnoszących Konkurencyjność” jest wyjątkową szansą dla rolników z obszaru województwa mazowieckiego. Mają oni możliwość ubiegania się o solidne wsparcie finansowe. Warunków jest oczywiście kilka, a jednym z nich jest konieczność, by ich przedsiębiorstwa rolnicze generowały wartość ekonomiczną w przedziale od 25 do 250 tysięcy euro.

Jak otrzymać dotację? 

Rozwój Gospodarstw Podnoszących Konkurencyjność w województwie mazowieckim — kto może skorzystać z programu?

Program jest otwarty dla każdego rolnika prowadzącego działalność rolniczą na obszarze województwa mazowieckiego. Wartość ekonomiczna gospodarstwa musi mieścić się w zakresie od 25 do 250 tysięcy euro. Aby ubiegać się o wsparcie, roczny dochód ze sprzedaży musi wynosić co najmniej 75 000 zł w obszarach A, C oraz D, a 45 000 zł w obszarze B.

Obszary A, B, C i D w ramach programu Rozwój Gospodarstw Podnoszących Konkurencyjność w województwie mazowieckim

A: Produkcja zwierzęca

Stosowanie technologii rolnictwa precyzyjnego w budynkach służących do produkcji zwierzęcej.

Wprowadzanie nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań cyfrowych.

Modyfikacja profilu produkcji w celu zwiększenia wartości dodanej produktów.

B: Produkcja Ekologiczna

Budowa lub modernizacja budynków do produkcji ekologicznej.

Zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego.

Inwestycje związane z przechowywaniem i przygotowywaniem produktów ekologicznych do sprzedaży.

C: Produkcja rolna

Poprawa efektywności przechowywania i przetwarzania produktów rolnych.

Budowa lub modernizacja budynków lub budowli służących produkcji rolnej.

D: Produkcja roślinna

Zakup lub leasing maszyn do zbioru roślin.

Każdy zainteresowany uczestnictwem w programie powinien złożyć odpowiedni wniosek w terminie od 26 lutego 2024 roku do 5 kwietnia 2024 roku. 

Pomoc PADR w otrzymaniu wniosku

Jeśli chcesz uniknąć niepotrzebnych nerwów i stresu, koniecznie skontaktuj się ze specjalistami PADR (Polska Agencja Doradztwa Rolnego), którzy są dostępni na każdym etapie składania wniosków. Jeśli jesteś rolnikiem i interesuje Cię ten program Rozwój Gospodarstw Podnoszących Konkurencyjność, koniecznie skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Razem sprawdzimy, czy spełniasz wszystkie kryteria do uzyskania wsparcia finansowego.

Wysokość wsparcia w ramach programu „Rozwój Gospodarstw Podnoszących Konkurencyjność” w województwie mazowieckim

Wsparcie finansowe jest kluczowym elementem właściwie każdego programu. W tym przypadku jego wysokość zależy od wieku rolnika i rodzaju prowadzonej operacji. Jeżeli rolnik ma mniej niż 40 lat lub prowadzi działalność ekologiczną, może liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% kosztów operacji. W przypadku pozostałych rolników, wsparcie wynosi 45%.

Maksymalna kwota pomocy, jaką rolnik może otrzymać, to 1 milion złotych dla operacji w obszarach B i C. Natomiast dla operacji w obszarach A, B, C i D, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tysięcy złotych.

Inwestycje Wspierające Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych jako szansa dla różnorodnych działań rolniczych w województwie mazowieckim

Mazowieckie — wymagania i cele programu Wsparcia Innowacyjności Gospodarstw Rolnych

Każdy, kto ubiega się o dotację dla rolników, musi spełnić określone warunki. W tym konkretnym przypadku konieczne jest posiadanie udokumentowanego dochodu, który mieści się w przedziale między 25 a 250 tysiącami euro.

Jakie innowacje wprowadzisz do swojego gospodarstwa dzięki dotacji?

Bez wątpienia dodatkowe pieniądze przyczyniają się do podniesienia ogólnej jakości produkcji rolniczej, sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi oraz umożliwiają rolnikom inwestowanie w nowoczesne technologie, które usprawniają ich codzienną pracę. Ten postęp może znacząco wpłynąć na rentowność i efektywność całego gospodarstwa.

Warto pamiętać, że środki finansowe uzyskane dzięki dofinansowaniu mogą być przeznaczone na zakup nowych maszyn, urządzeń rolniczych czy systemów monitoringu roślinności. Taki krok umożliwi automatyzację wielu procesów, redukcję kosztów produkcji oraz skrócenie czasu potrzebnego na wykonywanie różnorodnych prac polowych.

Długofalowe zalety programu „Rozwój Gospodarstw Podnoszących Konkurencyjność” w województwie mazowieckim

W długoterminowej perspektywie, uczestnicy Programu „Rozwój Gospodarstw Podnoszących Konkurencyjność” w rolnictwie mają możliwość nie tylko osiągania korzyści finansowych, ale również budowania trwałych fundamentów pod zrównoważony rozwój swoich gospodarstw. Działania podejmowane obecnie mają potencjał przyczynienia się do stworzenia nowoczesnego i zrównoważonego sektora rolniczego w województwie mazowieckim.

Zaufaj doradcom z PADR

Zespół ekspertów i doradców z Programu Wsparcia dla Rozwoju Rolnictwa (PADR) jest gotów zapewnić kompleksowe wsparcie na każdym etapie składania aplikacji, mające na celu pełne poparcie dla innowacyjnych projektów rolniczych. Moment składania wniosków jest kluczowy, dlatego jeśli jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w programie, zalecamy rozpoczęcie przygotowań dokumentacyjnych już teraz.