Program Wspieranie Konkurencyjności gospodarstw rolnych w województwie łódzkim

Program „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” to wyjątkowa szansa dla rolników z obszaru województwa łódzkiego, których przedsiębiorstwa rolnicze generują wartość ekonomiczną w przedziale od 25 do 250 tysięcy euro. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie różnorodnych dziedzin rolnictwa, takich jak produkcję ekologiczną, zwierzęcą, a także roślinną i przetwórczą.

Kto może skorzystać z programu Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność w województwie łódzkim?

Program jest otwarty dla każdego rolnika prowadzącego działalność rolniczą na obszarze województwa łódzkiego, gdzie wartość ekonomiczna gospodarstwa mieści się w zakresie od 25 do 250 tysięcy euro. Aby ubiegać się o wsparcie, roczny dochód ze sprzedaży musi wynosić co najmniej 75 000 zł w obszarach A, C oraz D, a 45 000 zł w obszarze B.

Inwestycyjne Wspieranie Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie łódzkim

Obszary w ramach programu Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność

W ramach programu Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych w województwie łódzkim wskazujemy poniższe obszary:

A: Produkcja zwierzęca wykorzystanie technologii rolnictwa precyzyjnego w budynkach służących do produkcji zwierzęcej. 

Wdrożenie nowoczesnych technologii, w tym rozwiązań cyfrowych. 

Modyfikacja profilu produkcji w celu zwiększenia wartości dodanej produktów.

B: Produkcja Ekologiczna Budowa lub modernizacja budynków do produkcji ekologicznej. Zastosowanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego.

 Inwestycje związane z przechowywaniem i przygotowaniem produktów ekologicznych do sprzedaży.

C: Produkcja rolna.

Poprawa efektywności przechowywania i przetwarzania produktów rolnych.

Budowa lub modernizacja budynków lub budowli służących produkcji rolnej.

D: Produkcja roślinna.

Zakup lub leasing maszyn do zbioru roślin.

Wysokość wsparcia w ramach programu „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność”

Finansowe wsparcie stanowi kluczowy element programu, a zależy od wieku rolnika i rodzaju operacji. Młodzi rolnicy do 40 roku życia oraz ci, którzy prowadzą działalność ekologiczną, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% kosztów operacji. Pozostali rolnicy otrzymają 45% wsparcia.

Maksymalna kwota pomocy wynosi 1 milion złotych dla operacji w obszarach B i C oraz 300 tysięcy złotych dla operacji w obszarach A, B, C i D.

Wymagania i cele programu w obszarze łódzkim 

Aby uczestniczyć w programie, rolnicy muszą spełnić określone wymagania takie jak posiadanie udokumentowanego dochodu oraz wartości ekonomicznej mieszczącej się między 25 tysiącami a 250 tysiącami euro. 

Celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw poprzez usprawnienie produkcji, wprowadzenie nowoczesnych technologii, modyfikację profilu produkcji oraz zwiększenie wartości dodanej produktów. 

Nabór do programu Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność w obszarze łódzkim 

Wnioski o wsparcie będą przyjmowane od 26 lutego 2024 roku do 5 kwietnia 2024 roku. Zachęcamy do skorzystania z doradztwa ekspertów PADR, którzy są dostępni, aby pomóc na każdym etapie składania wniosków. Rolnicy zainteresowani programem mogą skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego, aby sprawdzić, czy spełniają kryteria uzyskania wsparcia.

Program „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” w obszarze łódzkim to kluczowy krok w udoskonalaniu rolnictwa na tym obszarze. Zachęcamy serdecznie do zainteresowania się tą inicjatywą i skorzystania z możliwości składania wniosków, aby wprowadzić innowacyjne projekty w ramach własnej działalności rolniczej.

Inwestycyjne Wspieranie Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie łódzkim

Jakie modyfikacje można wprowadzić na własnym gospodarstwie rolnym, korzystając z otrzymanych dotacji? 

Dotacje stanowią kluczowe wsparcie dla rozwoju gospodarstw rolnych. Pozwalają rolnikom na inwestycje w nowoczesne technologie, sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi i podnoszą ogólną jakość produkcji rolnej.

Wprowadzenie nowoczesnych technologii na gospodarstwo rolnicze może znacząco wpłynąć na jego efektywność i rentowność. Dofinansowania mogą być wykorzystane do zakupu nowych maszyn, urządzeń rolniczych, czy też systemów monitoringu roślinności. To pozwala nie tylko zautomatyzować procesy, ale także zminimalizować koszty produkcji oraz skrócić czas potrzebny na wykonywanie różnych prac polowych.

W obszarze produkcji roślinnej, wsparcie finansowe może być wykorzystane na zakup nowoczesnych narzędzi do uprawy, nawożenia czy ochrony roślin. Inwestycje w technologie związane z rolnictwem precyzyjnym umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie gruntów, dostosowane do konkretnych potrzeb upraw.

Ważnym aspektem wspieranym przez dotacje jest również rozwój produkcji ekologicznej. 

Dofinansowania nie tylko pomagają w realizacji konkretnych projektów, ale także mają długofalowe korzyści dla środowiska. Wspierając rolnictwo ekologiczne czy inwestycje w odnawialne źródła energii, przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Terminy składania wniosków 

Zespół ekspertów i doradców PADR jest gotów udzielić wszelkiej niezbędnej pomocy na każdym etapie aplikacyjnym, aby zapewnić pełne wsparcie dla innowacyjnych projektów rolniczych.

Nabór wniosków to kluczowy moment, dlatego rolnicy zainteresowani udziałem w programie powinni rozpocząć proces przygotowania dokumentacji już teraz. Terminy składania wniosków od 26 lutego 2024 do 5 kwietnia 2024 r. nie pozostawiają dużo czasu, dlatego ważne jest, aby być dobrze przygotowanym i skorzystać z dostępnej pomocy ekspertów.

Długofalowe zalety programu „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” w województwie łódzkim

W perspektywie długofalowej, rolnicy uczestniczący w Programie „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” mają szansę nie tylko na krótkotrwałe korzyści finansowe, ale także na budowanie trwałych fundamentów pod zrównoważony rozwój swoich gospodarstw. Działania podejmowane dziś mogą przyczynić się do tworzenia nowoczesnego, efektywnego i zrównoważonego sektora rolniczego w województwie łódzkim.

Dlaczego starać się o dotację z PADR? 

PADR działa jako partner, który kompleksowo wspomaga w procesie przygotowywania dokumentacji, formułowania strategii gospodarstwa oraz udziela cennych porad dotyczących wyboru odpowiednich źródeł finansowania. Dzięki naszym usługom, rolnicy oszczędzają cenny czas i zwiększają swoje szanse na skuteczne pozyskanie dotacji. Serdecznie zachęcamy do skontaktowania się z naszym zespołem specjalistów, gotowymi do udzielenia odpowiedzi na każde pytanie i rozwiania wszelkich wątpliwości!