Program Rozwijania Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie śląskim

Malownicze województwo śląskie to obszar z długimi tradycjami związanymi z pracą na roli. Dla lokalnych rolników, uzyskanie dodatkowego wsparcia w postaci dotacji może być kluczowe w kwestii rozwoju i osiągnięcia sukcesu ich gospodarstw. Dzięki współpracy z Polską Agencją Doradztwa Rolniczego, możesz otrzymać dotację nawet w wysokości 1 miliona złotych! Sprawdź już teraz, jakie są kryteria kwalifikacyjne i jakie korzyści mogą wyniknąć z tego rodzaju wsparcia!

Dofinansowanie dla rolników z województwa śląskiego

Polska Agencja Doradztwa Rolniczego to zespół specjalistów, którzy pomogą Ci na każdym etapie procesu ubiegania się o dofinansowanie. Kluczowe informacje o PADR obejmują:

Inwestycje Wspierające Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych jako szansa dla różnorodnych działań rolniczych w województwie śląskim

Dofinansowanie w inwestycje zwiększające konkurencyjność — możesz liczyć na pełne wsparcie PADR!

Sprawdzimy, czy spełniasz kryteria kwalifikacyjne, przygotujemy wnioski, kosztorysy, i poprowadzimy negocjacje w sprawie zakupów. Dodatkowo, zajmiemy się rozliczeniem dotacji, zapewniając, że cały proces przebiegnie sprawnie i bezproblemowo. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza znajdującego się na stronie i zwiększ swoje szanse na uzyskanie dofinansowania!

Zdobądź dotację bez wychodzenia z domu!

Zdajemy sobie sprawę z ilości obowiązków, z którymi codziennie mierzą się rolnicy. Aby ułatwić Ci cały proces ubiegania się o dofinansowanie, Polska Agencja Doradztwa Rolniczego dba o to, aby możliwie jak najwięcej kwestii przeprowadzić online. Zyskujesz cenny czas i pewność, że nad Twoją sprawą pieczę sprawują najlepsi specjaliści. 

Dlaczego warto wybrać PADR?

Rozwój konkurencyjności gospodarstw rolnych w województwie śląskim — kryteria programu

Program jest otwarty dla wszystkich rolników prowadzących działalność rolniczą na obszarze województwa śląskiego. Warunki, jakie należy spełnić, aby starać się o dofinansowanie:

Obszar A: Produkcja zwierzęca

Obszar B: Produkcja Ekologiczna

Obszar C: Produkcja rolna

Obszar D: Produkcja roślinna

Inwestycyjne Wspieranie Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie śląskim

Warunki dla rolników starających się o dopłaty w inwestycje zwiększające konkurencyjność w województwie śląskim

Program Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność w województwie śląskim oferuje wsparcie finansowe dla rolników, zależne od ich wieku i rodzaju prowadzonej działalności:

Dotacje w inwestycje zwiększające konkurencyjność —  najważniejsze daty

Nabór do udziału w programie Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność w województwie śląskim rusza już niebawem! Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do składania wniosków od 26 lutego 2024 roku do 5 kwietnia 2024 roku. Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostaną złożone prawidłowo, koniecznie skorzystaj z pomocy ekspertów PADR. Polska Agencja Doradztwa Rolniczego służy wsparciem na każdym etapie składania wniosków. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami poprzez formularz dostępny na naszej stronie internetowej.

Dopłaty w inwestycje zwiększające konkurencyjność — cele programu

Głównym celem tego programu dopłaty w inwestycje zwiększające konkurencyjność jest poprawa szeroko pojętej atrakcyjności gospodarstw rolnych poprzez usprawnienie procesów produkcji, wprowadzenie nowoczesnych technologii, dostosowanie profilu produkcji oraz zwiększenie wartości dodanej produktów.

Wsparcie finansowe w postaci dotacji stanowi istotne narzędzie wspierania małych i średnich gospodarstw rolnych w województwie śląskim. Dla wielu rolników z tej części Polski, zwłaszcza tych prowadzących mniejsze gospodarstwa rodzinne, dodatkowe finansowanie może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania się na konkurencyjnym rynku. Otrzymując dotacje, właściciele agrobiznesów mają możliwość skutecznego konkurowania z większymi przedsiębiorstwami rolniczymi, co przyczynia się do zróżnicowania struktury rolnictwa w regionie. Dotacje są także skierowane w kierunku wspierania działań na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz dziedzictwa kulturowego regionu śląskiego. Poprzez promowanie praktyk rolniczych zgodnych z zasadami ochrony środowiska, rolnicy z tego obszaru mogą odgrywać kluczową rolę w zachowaniu unikalnej przyrody regionu.

Ważne! To, o czym warto pamiętać to fakt, że jedno gospodarstwo może złożyć tylko jeden wniosek w danym programie. Natomiast jeśli w tym samym czasie odbywają się dwa różne programy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby starać się o dotacje z każdego z nich. 

Każdy program wymaga złożenia różnych dokumentów. Niemniej jednak, w większości przypadków posiadanie numeru ewidencji producentów nadanego przez ARiMR oraz posiadanie gospodarstwa stanowi podstawę do składania wniosków o dotacje.
Pamiętaj! Jeśli decyzja o otrzymaniu dofinansowania będzie pozytywna, ARiMR ma 90 dni na wypłatę dotacji. Zawsze należy jednak mieć na uwadze to, że zdarzają się opóźnienia wypłaty środków.