Rodo

PKT 1. Informacje ogólne

1. Ta polityka ma zastosowanie do strony internetowej, która działa pod adresem url: www.padr.pl i jego podstronach („Portal”).

Operator portalu oraz zarządca danych osobowych przetwarzanych przez Portal to: Polska Agencja Doradztwa Rolniczego sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 11/4, 80-280, Gdańsk , KRS: 0001036859 („Operator” lub „Zarządca”);

Zarządca można kontaktować na następujący adres: kontakt@padr.pl

Zarządca używa danych osobowych w celach takich jak:

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Zarządcę stanowi art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO.

Dane osobowe będą przechowywane przez 4 lata od momentu zakończenia wykonania przez Zarządcę działań związanych z współpracą z Klientem.

Portal implementuje funkcje zbierania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w formularzach, które są następnie wprowadzane do systemów Operatora.

Przez zapisywanie plików cookie (tzw. „ciasteczka”) w urządzeniach końcowych.

2. Wybrane metody zabezpieczania danych stosowane przez Operatora

Zarządca przechowuje dane osobowe w formie elektronicznej korzystając z usług serwisów hostingowych, które stosują zabezpieczenia danych i ograniczają dostęp do nich osobom trzecim.

Zarządca zabezpiecza i ogranicza dostęp osobom trzecim do wszelkich urządzeń i innych nośników, na których są przechowywane lub przez które można uzyskać dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

3.  Aby skontaktować się z Administratorem, w tym do zgłoszenia wszelkich skarg i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych, użyj następującego adresu email: kontakt@padr.pl

4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

5. Prawna podstawa dla przetwarzania danych osobowych przez Administratora to art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO.

6. Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez 4 lata od momentu zakończenia czynności związanych z naszą współpracą z Klientem.

7. Serwis służy do zbierania informacji o użytkownikach i monitorowania ich aktywności, co odbywa się poprzez:

PKT 2. Wybrane strategie ochrony danych zastosowane przez Operatora.

1. Zarządca przechowuje informacje osobowe w formacie cyfrowym, wykorzystując usługi hostingowe, które wprowadzają środki zabezpieczające dane i ograniczają ich dostęp dla osób trzecich.

2. Zarządca pilnuje bezpieczeństwa i restrykcji dostępu dla osób trzecich do wszelkiego rodzaju urządzeń i nośników, na których przechowywane są dane osobowe lub za pośrednictwem których możliwe jest dostanie się do tych danych.

3. Informacje o Twoich prawach i dodatkowe szczegóły dotyczące wykorzystania danych

4. Pod pewnymi okolicznościami, Administrator ma prawo do udostępnienia Twoich danych osobowych innym odbiorcom, jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z Tobą, lub do spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora. W takim wypadku, może to dotyczyć następujących grup odbiorców:

PKT 3. Dane

1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż 4 lata od zakończenia przez Strony czynności związanych ze świadczeniem usług przez Administratora rzecz danego Klienta.

2. Jako podmiot danych, posiadasz prawo do:

3. Możesz zgłosić skargę na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4. Udzielenie danych osobowych jest wolontariatem, jednak jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz dla umożliwienia Administratorowi świadczenia usług dla swoich Klientów, w tym realizacji wszelkich umów podpisanych między Klientami a Administratorem (zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt e RODO).

5. Może Cię dotyczyć podejmowanie działań opartych na automatycznym podejmowaniu decyzji, włączając w to profilowanie, które ma na celu zapewnienie usług w ramach umowy zawartej z Tobą, a także prowadzenie przez Administratora działań marketingowych bezpośrednio skierowanych do Ciebie.

6. Informacje osobowe nie są transmitowane do krajów spoza Unii Europejskiej zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. To implikuje, że nie przekazujemy ich poza granice Unii Europejskiej.

PKT. 4 Dane zawarte w formularzach

1. Strona gromadzi dane podane przez użytkowników z własnej woli, w tym informacje osobiste, jeśli są udostępniane.

2. Serwis może przechowywać dane dotyczące parametrów połączenia (zakres czasu, adres IP).

3. W niektórych przypadkach, Strona może przechowywać informacje umożliwiające powiązanie danych z formularza z adresem email użytkownika, który wypełnił formularz. W takim przypadku, adres email użytkownika jest widoczny wewnątrz URL strony, która zawiera formularz.

4. Informacje podane w formularzach są przetwarzane w celu zgodnym z funkcją specyficznego formularza, na przykład, dla procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu biznesowego, rejestracji usług itd. Każdy formularz jasno informuje o swoim przeznaczeniu i kontekście.

PKT 5. Login Administratora

1. Informacje dotyczące aktywności użytkowników na stronie mogą być rejestrowane. Uzyskane w ten sposób dane służą do zarządzania serwisem.

PKT 6. Znaczące strategie promocyjne

Administrator korzysta z narzędzia do analizy ruchu na stronie, czyli Google Analytics (należącego do Google Inc., z siedzibą w USA). Administrator nie udostępnia tej usłudze danych osobistych, tylko informacje w formie zanonimizowanej. Usługa ta opiera się na użyciu plików cookie na urządzeniu użytkownika. Jeżeli chodzi o informacje o preferencjach użytkownika zbierane przez sieć reklamową Google, użytkownik ma możliwość przeglądania i edycji informacji pochodzących z plików cookie za pomocą narzędzia dostępnego pod adresem: https://www.google.com/ads/preferences/

PKT 7. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookie tzn. („Ciasteczka”)to dane informatyczne, przede wszystkim pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika i służą do nawigacji na stronach internetowych. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, okres przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator

3. Entitentem, który umieszcza pliki cookie na urządzeniu użytkownika i uzyskuje do nich dostęp, jest operator strony.

4. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:

5. Strona internetowa używa dwóch głównych typów plików cookie: „sesyjne” oraz „trwałe”. Pliki cookie „sesyjne” to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Z kolei pliki cookie „trwałe” są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez okres określony w ustawieniach plików cookie lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

6. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie zezwala na zapisywanie plików cookie na urządzeniu użytkownika. Użytkownicy strony mogą jednak zmienić te ustawienia. Przeglądarka umożliwia usunięcie plików cookie, a także automatyczne blokowanie ich. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji pomocy lub w dokumentacji przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenie użycia plików cookie może wpłynąć na dostępność niektórych funkcji na stronach internetowych.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

PKT 8. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Urządzenia mobilne: