Program Wspierania Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie małopolskim

Program „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” stanowi wyjątkową okazję dla rolników z obszaru małopolskiego. Jeśli ich przedsiębiorstwa rolnicze generują wartość ekonomiczną w przedziale od 25 do 250 tysięcy euro, mogą starać się o pokaźną dotację. 

Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność w województwie małopolskim — kto może skorzystać z programu?

Program jest otwarty dla każdego rolnika jeśli prowadzi on działalność rolniczą na obszarze województwa małopolskiego. Wartość ekonomiczna gospodarstwa musi mieścić się w zakresie od 25 do 250 tysięcy euro. Aby ubiegać się o wsparcie, roczny dochód ze sprzedaży musi wynosić co najmniej 75 000 zł w obszarach A, C oraz D, a 45 000 zł w obszarze B.

Inwestycje Wspierające Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych jako szansa dla różnorodnych działań rolniczych w województwie małopolskim

Jakie obszary wyróżniamy w ramach programu Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność w województwie małopolskim?

W ramach programu Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych w województwie małopolskim wyróżniamy poniższe obszary:

A: Produkcja zwierzęca

B: Produkcja Ekologiczna

C: Produkcja rolna

D: Produkcja roślinna

Jaka jest wysokość wsparcia w ramach programu „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” w województwie małopolskim?

Wsparcie finansowe jest kluczowym składnikiem tego programu, i jego wysokość jest uzależniona od wieku rolnika i rodzaju prowadzonej operacji. Jeżeli rolnik jest młodszy niż 40 lat lub prowadzi działalność ekologiczną, może liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% kosztów operacji. W przypadku pozostałych rolników, wsparcie wynosi 45%.

Maksymalna kwota pomocy, jaką rolnik może otrzymać, to 1 milion złotych dla operacji w obszarach B i C. Natomiast dla operacji w obszarach A, B, C i D, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 tysięcy złotych.

Z PADR masz większe szanse na otrzymanie dotacji!

PADR, czyli Polska Agencja Doradztwa Rolniczego, będzie Twoim partnerem, który kompleksowo wspomoże Cię w procesie przygotowywania dokumentacji i formułowania strategii gospodarstwa. Udzielimy Ci cennych porad dotyczących wyboru odpowiednich źródeł finansowania. Oszczędzisz dzięki temu cenny czas i znacząco zwiększysz szanse na otrzymanie wnioskowanej dotacji. 

Małopolska — wymagania i cele programu Wspierania Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych 

Każdy program posiada konkretne wymagania, które muszą zostać spełnione przez ubiegających się o dotację rolników. W tym przypadku powinieneś posiadać udokumentowany dochód oraz wartość ekonomiczną mieszczącą się między 25 tysiącami, a 250 tysiącami euro. Głównym celem całego przedsięwzięcia jest podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez poprawę efektywności produkcji, wdrożenie nowoczesnych technologii, dostosowanie profilu produkcji oraz zwiększenie wartości dodanej produktów.

Nabór do programu Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność w województwie małopolskim

Każdy chętny, by wziąć udział w programie powinien złożyć odpowiedni wniosek w terminie od 26 lutego 2024 roku do 5 kwietnia 2024 roku. Jeśli chcesz uniknąć stresu, nerwów i niepewności, czy aby na pewno skompletowałeś wszystkie niezbędne dokumenty, koniecznie skorzystaj z doradztwa ekspertów PADR. Jesteśmy dostępni na każdym etapie składania wniosków. Jeśli jesteś rolnikiem, który jest zainteresowany omawianym programem, koniecznie skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, aby sprawdzić, czy spełniasz wszystkie kryteria do uzyskania wsparcia finansowego.

Jakie ulepszenia wprowadzisz do swojego gospodarstwa dzięki dotacji?

Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że dotacje to kluczowe wsparcie dla rozwoju gospodarstw rolnych. Podnoszą ogólną jakość produkcji rolnej, sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi i pozwalają rolnikom na inwestycje w nowoczesne technologie usprawniające ich codzienną pracę, a to z kolei może znacząco wpłynąć na rentowność i efektywność całego gospodarstwa. 

Pamiętaj, że dofinansowanie możesz wykorzystać do zakupu nowych maszyn, urządzeń rolniczych, czy też systemów monitoringu roślinności. Wszystko to pozwoli Ci zautomatyzować wiele procesów i zminimalizować koszty produkcji oraz skrócić czas potrzebny na wykonywanie różnych prac polowych.

Produkcja roślinna, a dotacja z programu 

Zakup nowoczesnych narzędzi do uprawy, nawożenia czy ochrony roślin — w obszarze produkcji roślinnej, wsparcie finansowe może być wykorzystane na wiele przydatnych projektów! Inwestycje w technologie związane z rolnictwem precyzyjnym umożliwiają rolnikom dostosowanie upraw do konkretnych potrzeb poprzez bardziej efektywne wykorzystanie gruntów. 

Inwestycyjne Wspieranie Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie małopolskim

Ekologia — ważny aspekt jeśli ubiegasz się o dotację w województwie małopolskim

Ważnym aspektem wspieranym przez dotacje jest również rozwój produkcji ekologicznej. 

Wsparcie finansowe nie tylko wspomaga w urzeczywistnianiu konkretnych inicjatyw, lecz także niesie długofalowe korzyści dla otoczenia. Poprzez wsparcie rolnictwa ekologicznego czy inwestycje w odnawialne źródła energii, aktywnie przyczyniamy się do promowania zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

Długofalowe zalety programu „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” w województwie małopolskim

W długoterminowej perspektywie, uczestnicy Programu „Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność” w rolnictwie mają możliwość nie tylko osiągania korzyści finansowych, ale również budowania trwałych fundamentów pod zrównoważony rozwój swoich gospodarstw. Działania podjęte obecnie mają potencjał przyczynienia się do stworzenia nowoczesnego i zrównoważonego sektora rolniczego w województwie małopolskim.

Zaufaj doradcom z PADR

Zespół specjalistów i konsultantów Programu Wsparcia dla Rozwoju Rolnictwa (PADR) jest gotów służyć kompleksowym wsparciem na każdym etapie składania aplikacji, aby zagwarantować pełne wsparcie dla innowacyjnych projektów rolniczych. Okres składania wniosków jest kluczowym momentem, więc jeśli jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w programie powinieneś/powinnaś rozpocząć przygotowania dokumentacyjne już teraz. Terminy składania wniosków obejmują okres od 26 lutego 2024 do 5 kwietnia 2024 roku, co oznacza ograniczony czas, więc istotne jest, aby być odpowiednio przygotowanym i skorzystać z dostępnej pomocy ekspertów.