Inwestycje Wspierające Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych jako szansa dla różnorodnych działań rolniczych w województwie dolnośląskim

Program „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność” stanowi unikalną okazję dla rolników z województwa dolnośląskiego prowadzących działalność o wartości ekonomicznej od 25 tysięcy do 250 tysięcy euro. Projekt skupia się na wsparciu różnorodnych obszarów działalności rolniczej, obejmując produkcję zwierzęcą, ekologiczną, a także roślinną i rolno-przetwórczą.

Dla kogo skierowany jest program Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych?

Program jest otwarty dla każdego rolnika prowadzącego działalność rolniczą na terenie województwa dolnośląskiego, którego wartość ekonomiczna mieści się w zakresie od 25 tysięcy do 250 tysięcy euro. Aby ubiegać się o pomoc, roczny przychód ze sprzedaży musi wynosić minimum 75 000 zł w obszarze A, C oraz D, a 45 000 zł w obszarze B, zarezerwowanym wyłącznie dla gospodarstw prowadzących produkcję ekologiczną.

W programie Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych w województwie dolnośląskim, wyróżniamy następujące obszary wsparcia:

Kwota wsparcia w programie dla rolników z województwa dolnośląskiego

Wsparcie finansowe stanowi istotny element programu, przyznawane w zależności od wieku rolnika oraz rodzaju operacji. Młodzi rolnicy do 40 roku życia oraz ci prowadzący działalność ekologiczną mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 65% kosztów operacji. Pozostali rolnicy otrzymają 45% wsparcia. Maksymalna kwota pomocy wynosi 1 milion zł dla operacji w obszarach B i C oraz 300 tysięcy zł dla operacji w obszarach A, B, C i D.

Wymagania i cele programu Polskiej Agencji Rozwoju Rolnictwa dla województwa dolnośląskiego

Aby skorzystać z programu, rolnicy muszą spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie udokumentowanego przychodu oraz wartości ekonomicznej między 25 tysiącami a 250 tysiącami euro. Celem inicjatywy jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw poprzez racjonalizację produkcji, wprowadzenie nowoczesnych technologii, zmianę profilu produkcji oraz zwiększenie wartości dodanej produktów.

Termin naborów dla programu Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych w województwie dolnośląskim

Nabór wniosków będzie trwał od 26 lutego 2024 do 5 kwietnia 2024. Rolnicy zainteresowani programem mogą skontaktować się z naszymi ekspertami, gdzie uzyskają więcej informacji na temat dostępnych możliwości i sprawdzą, czy kwalifikują się do uzyskania wsparcia.

Wsparcie dla rolników z województwa dolnośląskiego

Program „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność” stanowi krok w kierunku rozwoju i modernizacji rolnictwa w Polsce. Oferuje on nie tylko finansowe wsparcie, ale również ekspertyzę i doradztwo, co sprawia, że staje się cennym narzędziem dla rolników pragnących podnieść efektywność i konkurencyjność swoich gospodarstw. Warto przyjrzeć się bliżej tej inicjatywie i wziąć udział w naborze wniosków, aby zrealizować innowacyjne projekty w ramach swojej działalności rolniczej.

Co możesz zmienić w swoim gospodarstwie rolnym dzięki otrzymanym dotacjom?

Dotacje stanowią kluczowy element wsparcia dla rozwoju gospodarstw rolnych. Dają rolnikom możliwość inwestycji w nowoczesne rozwiązania, promują zrównoważony rozwój oraz sprzyjają ogólnemu podnoszeniu jakości produkcji rolnej. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że warto się o nie ubiegać! 

Dlaczego warto ubiegać się o dopłaty dla rolników?

Rolnictwo to sektor, który często jest uzależniony od wielu czynników, takich jak zmienne warunki atmosferyczne, ceny surowców czy globalne trendy rynkowe. Dopłaty dla rolników stanowią formę wsparcia finansowego, które pomaga im przetrwać trudne okresy, zminimalizować ryzyko utraty dochodów i utrzymać płynność finansową.

Dopłaty mogą być również wykorzystywane do zachęcania rolników do wdrażania innowacyjnych praktyk i technologii. To może prowadzić do poprawy efektywności produkcji, zwiększenia jakości produktów oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Zasady korzystania z dotacji dla rolników

Przede wszystkim każda osoba, która otrzymuje dotację powinna pamiętać, że musi wywiązać się z warunków przyznania pomocy, czyli spełnić zaplanowane działania, za które przyznano punkty oraz wykazać wzrost ekonomiczny gospodarstwa (o ile jest wymagany). Co istotne, jedno gospodarstwo może złożyć jeden wniosek w danym programie. Jeżeli dwa różne programy odbywają się jednocześnie — można brać udział w obu dotacjach.

Kryteria oceny wniosku o dotację

Aby otrzymać dotację, rolnik powinien zdobyć minimalną ilość punktów wymaganą przez ARiMR. Należy pamiętać, że wszystkie wnioski podlegają ocenie punktowej — za konkretne wymagania otrzymuje się daną ilość punktów. Zawsze lepiej jest być wysoko na liście punktowej — daje to pewność, że nie zabraknie dla nas funduszy, dlatego lepiej jest mieć więcej punktów niż wymagane minimum. 

Co to jest PADR?

PADR to skrót od Polskiej Agencji Doradztwa Rolniczego. Jesteśmy wsparciem dla wszystkich zgłaszających się do nas rolników. Pomagamy i podpowiadamy w najważniejszych kwestiach związanych z otrzymywaniem wszelkich zapomóg i dotacji. Korzystając z naszych usług masz pewność, że wszystkie wymagane dokumenty zostały wypełnione prawidłowo,a także oszczędzasz swój cenny czas. Co więcej, otrzymujesz od nas listę najkorzystniejszych ofert zakupowych, więc nie musisz już samodzielnie przez wiele godzin przeglądać i porównywać cen sprzętów.  

Korzyści programu „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność”

PADR oferuje pełne wsparcie i pomoc w przygotowaniu wszelkiej dokumentacji, wsparcie w planowaniu strategicznym gospodarstwa, czy doradztwo w wyborze odpowiednich środków finansowych. Oszczędzasz swój cenny czas, a zwiększasz szansę na otrzymanie dotacji!