Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność w województwie podlaskim

Dofinansowanie inwestycji jest kluczowym narzędziem wspierania rozwoju rolnictwa oraz zwiększania ogólnej konkurencyjności gospodarki. Inwestycje te mogą obejmować różnorodne obszary, takie jak nowoczesne technologie, badania i rozwój, szkolenia pracowników czy modernizację infrastruktury. Jeśli jesteś rolnikiem, z pomocą Polskiej Agencji Doradztwa Rolniczego, możesz w 2024 roku ubiegać się o szereg dofinansowań dla swojej działalności. Dowiedz się, jakie warunki spełnić, aby otrzymać pieniądze z programu „Inwestycje w gospodarstwach zwiększające konkurencyjność”.

Inwestycje zwiększające konkurencyjność, dlaczego warto ubiegać się o dofinansowanie

Wspieranie inwestycji mających na celu zwiększenie konkurencyjności jest istotne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia rolnikom wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, co przekłada się na rozwój i efektywność. Dofinansowanie projektów gospodarstwom na tworzenie nowych produktów, usług czy procesów, co w dłuższej perspektywie może skutkować wzrostem udziału rynkowego.

Po drugie, inwestycje w nowoczesne technologie oraz rozwój kompetencji pracowników pozwalają podnosić jakość produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwa. Poprawa jakości jest kluczowym elementem konkurowania na rynku, zwłaszcza w warunkach globalnej gospodarki.

Korzyści wynikające z dofinansowania inwestycji mają jednak zasięg nie tylko dla poszczególnych firm, lecz także dla całej gospodarki. Zwiększenie konkurencyjności w rolnictwie przekłada się na wzrost produktywności i atrakcyjności danego sektora gospodarki, co może przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyciągania inwestorów.

Inwestycyjne Wspieranie Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie podlaskim

Wybierz PADR i zwiększ szansę na otrzymanie dotacji!

Wsparcie finansowe w ramach programu Wspieranie Konkurencyjności Gospodarstw Rolnych w województwie podlaskim jest ukierunkowane na obszar o głęboko zakorzenionych tradycjach rolniczych. Lokalni rolnicy mają szansę skorzystać z dodatkowej pomocy w postaci dotacji, co może istotnie wpłynąć na sukces ich gospodarstw. Polska Agencja Doradztwa Rolniczego (PADR) oferuje pełne wsparcie w procesie ubiegania się o finansowanie, obejmujące profesjonalne doradztwo na każdym etapie ubiegania się o wsparcie pieniężne.

W ramach programu Rozwój Gospodarstw Zwiększających Konkurencyjność rolnicy w województwie podlaskim mogą liczyć na dofinansowanie, które zależy od wieku i rodzaju prowadzonej działalności. PADR oferuje pełne wsparcie, sprawdzając kwalifikacje, przygotowując dokumentację i pomagając w rozliczeniach dotacji. Program skupia się na obszarach produkcji zwierzęcej, produkcji ekologicznej, produkcji rolniczej oraz produkcji roślinnej, zachęcając do stosowania nowoczesnych technologii i zwiększania wartości dodanej produktów.

Dofinansowanie w inwestycje zwiększające konkurencyjność, do kogo skierowany jest program?

O wsparcie finansowe może ubiegać się każda osoba prowadząca działalność rolniczą, której wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 25 tys. euro, lecz nie więcej niż 250 tys. euro i z której osiąga roczny przychód ze sprzedaży w wysokości minimum:

Dopłaty w inwestycje zwiększające konkurencyjność — kwota wsparcia

65% — kosztów operacji kwalifikujących się do wsparcia w przypadku rolników, którzy mają nie więcej niż 40 lat lub realizują operację w gospodarstwie prowadzącym działalność ekologiczną;

45% — tych kosztów w przypadku pozostałych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy:

1 mln zł — w przypadku operacji:

w obszarze B — polegających na budowie lub modernizacji budynków lub budowli służących do produkcji ekologicznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, oraz

w obszarze C — polegających na budowie lub modernizacji przechowalni.

300 tys. zł — w przypadku pozostałych operacji realizowanych w obszarach A, B, C i D.

Dotacje w inwestycje zwiększające konkurencyjność — obszary wsparcia:

W ramach tego wsparcia możliwe będą działania w czterech obszarach:

Obszar A

Działania związane z produkcją zwierzęcą obejmujące:

Inwestycje Wspierające Konkurencyjność Gospodarstw Rolnych jako szansa dla różnorodnych działań rolniczych w województwie podlaskim

Obszar B

Działania w gospodarstwach prowadzących produkcję ekologiczną obejmujące:

Obszar C

Działania związane z produkcją rolną prowadzoną w gospodarstwie obejmujące:

Obszar D

Działania związane z produkcją roślinną obejmujące zakup lub leasing maszyn do zbioru, takich jak maszyny do zbioru roślin okopowych, warzyw, owoców, ziół, roślin włóknistych.

Ważne!

Inwestycje budowlane są możliwe na własnych gruntach tylko w przypadku uczestnictwa w Programie Rozwoju Małych Gospodarstw. Nie można skorzystać z tej dotacji przed zrealizowaniem biznesplanu.

Nie są wspierane inwestycje w chowie drobiu, chyba że jest to chów ekologiczny, lub inwestycje mające na celu przejście z chowu konwencjonalnego na ekologiczny.

Budowa lub modernizacja budynków powinna uwzględniać korzystanie z odnawialnych źródeł energii i rozwiązań ograniczających emisję gazów cieplarnianych.

Termin składania wniosków 

Wnioski można składać od 26 lutego 2024 roku do 5 kwietnia 2024 roku. Warto już wcześniej skorzystać z pomocy naszych ekspertów i na spokojnie przygotować i skompletować wszelkie niezbędne dokumenty. Skontaktuj się z nami przez formularz dostępny na naszej stronie i zwiększ swoje szanse na otrzymanie dotacji!