Rolnictwo 4.0

Dla kogo?

Obligatoryjnym warunkiem uczestnictwa w programie jest:

ubezpieczenie w KRUS

lub

przyznanie dopłat bezpośrednich w roku 2022

Nie ma żadnych innych wymogów aby przystąpić do programu!

Kwota wsparcia

Min. 15.000 – max. 200.000 ZŁ - refundacji kosztów kwalifikowanych na gospodarstwo

DO 80% - dla wnioskodawców do 41 roku oraz dla certyfikowanych gospodarstw ekologicznych

DO 65% - dla reszty gospodarstw

Możliwość otrzymania zaliczki w wysokości 50 % wartości wsparcia - tylko gdy nie zacząłeś do tej pory planowanej inwestycji.

Wymagania

O programie

Rolnictwo 4.0 – co jest kosztem kwalifikowanym?

Czujniki oraz sensory:

 • meteorologiczne takie jak automatyczne stacje pogodowe z transmisją GPRS, LoRaWAN oraz
  zdalne czujniki wilgotności i temp. powietrza z transmisją radiową krótkiego zasięgu (np. sieci WSN
  zbudowane na protokole ZigBee), dalekiego zasięgu LoRaWAN lub do sieci GSM via GPRS.
 • wilgotności gleby takie jak pojemnościowe FDR lub TDR z komunikacją radiową lub tensjometry cyfrowe
 • lokalizacyjne takie jak czujniki oparte o GPS lub GPS ze wspomaganiem RTK/RTN umożliwiające
  przejazd nadzorowany po ścieżkach , oraz systemy autonomicznego sterowania pojazdem po
  zadanych ścieżkach na podstawie GPS/RTK
 • biosensoryczne takie jak czujniki wykrywające antygeny wybranych patogenów w hodowlach
  rybnych, lub czujniki wykrywające antygeny patogenów w chowie zwierząt, lub czujniki wykrywające
  zarodniki patogenów roślin uprawnych oraz feromony szkodników
 • optyczne taki jak czujniki nadziemne NDVI połączone w bezprzewodową sieć czujników, lub czujniki
  termalne wykrywające zwierzęta z gorączką w hodowlach zamkniętych, czujniki do identyfikacji i
  wykrywania chorób i szkodników, lub kamery multi spektralne do dronów rozpoznawczych,
  umożliwiające monitoring stanu pól.
 • operacyjne czujki umożliwiające cyfryzację parku maszynowego, wyposażone w komunikację zdalną
  lub przewodową ModBus, m.in.: Pomiar zużycia paliwa, Czujnik NDVI wraz z systemem sterującym
  rozsiewaczem VRA (zmienno-dawkującym)
 • systemy wspierania decyzji w obszarze nawadniania, nawożenia, oraz ochrony rośli takie jak systemy
  komputerowe, stacjonarne lub on-line, które na podstawie pomiarów różnych parametrów
  wykonywanych za pomocą czujników lub importowanych z baz danych w Internecie, dają rolnikowi
  informację niezbędną do podejmowania decyzji co do stosowania praktyk i zabiegów. Systemy te
  mogą również wykonywać automatycznie zadania np. kontrola nawadniania. Do automatyzacji
  potrzebne są elementy wykonawcze np. zawory.

 

Przykłady systemów wspierania decyzji:

Systemy wyposażone w bezprzewodową sieć czujników wilgotności gleby WSN, podające bieżącą
wilgotność, bieżący stres wodny, prognozę opadu, dawkę nawodnienia dopasowana do rośliny i
gleby. Opcjonalnie wyposażony w sterowanie zaworami – bądź automatyczne bądź nadzorowane.
Aby ten system mógł pracować należy wykonać strefowanie pól pod względem glebowym.
Nawożenie
– Systemy bazujące na analizie gleby (zasobność), strefowaniu (teledetekcja satelitarna lub lotnicza,
poparta badaniem gleb) oraz danych o potrzebach pokarmowych odmian roślin uprawnych.
Monitoring bieżący NDVI i innych parametrów uprawy pozwala na optymalny dobór terminów by
zminimalizować straty.
– systemy zarządzania gospodarstwem systemy przeznaczone do kompleksowego zarzadzania w
gospodarstwie (FMS). Zawierają najczęściej moduły: magazynowe do nawozów i ŚOR; inwentaryzacja
i rejestracja czasu pracy maszyn; mapowe do kartowania pól, rolnictwa precyzyjnego obsługujące
tworzenie map zawartości składników czy stref nawodnieniowych, czas pracy i zadaniowanie
pracowników, czujniki; systemy wspierania decyzji; zarządzanie aktuatorami (urządzenia wykonawcze
np. zawory do wody czy fertygacji, siłowniki zastawek, przenośniki taśmowe itd.). Mogą tez zawierać
moduły automatycznego przygotowywania raportów: ślad węglowy, ślad wodny, paszport
żywnościowy, zużycie wody na tonę plonu itd. Mogą tez być wyposażone w moduły analizy danych z
gospodarstwa np. pracochłonności i kosztu zabiegów – moduły te ułatwiają efektywne doradztwo i
podejmowanie decyzji aby polepszyć ekonomikę produkcji, czy dobrać właściwie inwestycje w
maszyny i budynki. Najbardziej zaawansowane systemy umożliwiają programowanie urządzeń
autonomicznych – od systemów nawodnień, po roboty polowe

– roboty i coboty urządzenia sterowanie zdalnie lub całkowicie autonomiczne, realizujące zadania po
zaprogramowaniu przez użytkownika lub odpowiednio skonfigurowany system DSS lub FMS. Na
świecie najczęściej spotykane roboty to maszyny do autonomicznej uprawy (traktory z zestawami
uprawowymi sterowane za pomocą GPS i bezprzewodowej komunikacji z systemem
sterującym/programatorem), siewu i opryskiwania (samobieżne zestawy z lub bez traktora), roboty
do ochrony roślin – automatyczne wykrywanie chwastów lub szkodników i mechaniczna (cięcie lub
wypalenie) ich eliminacja lub usunięcie porażonych roślin. Inną gałęzią robotyki rolniczej są maszyny
robotyczne do zbioru owoców, samodzielnie rozpoznające stadium dojrzałości owoców na roślinie i
wybiórczo zbierających tylko te o odpowiedniej dojrzałości.
– zdalne systemy wykonawcze takie jak zawory w nawodnieniu, działka soniczne, zamgławiacze
-drony rozpoznawcze do mapowania pól,
-drony wykonawcze do aplikacji nawozów i środków ochrony
-systemy ulepszające starsze rozwiązania, takie jak sterowniki GPS do traktorów
Link do pełnego katalogu https://www.gov.pl/attachment/892f2af4-076d-4c1e-800a-0b29bd486f56

Jak wygląda kolejność przysługiwania pomocy?

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie
następujących kryteriów w przypadku takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają wnioski o
niższej kwocie wsparcia kryteria
• 0 do 5 pkt – produkcja ekologiczna
• 0 do 2 pkt – wielkość gospodarstwa co najmniej równa średniej powierzchni gruntów rolnych w
gospodarstwie w Polsce. Wielkość gospodarstwa co najmniej równa średniej powierzchni gruntów
rolnych w gospodarstwie w województwie, w przypadku województwa o niższej średniej niż krajowa.
• 0 do 4 pkt – Przedsięwzięcie realizowane przez młodego rolnika (rolnik do 40 roku życia włącznie).

Nabór: 15 listopada 2023 - 22 listopada 2023
Liczba zaakceptowanych wniosków we wcześniejszych edycjach: x/x

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji?

Za pieniądze z dotacji Rolnictwo 4.0 możesz kupić:

 • Roboty i roboty
 • Drony
 • Czujniki i sensory
 • Systemy sterowania
 • Systemy zarządzania
 • Systemy wspierania decyzji
 • Opryskiwacz

Wasze pytania