Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

Dla kogo?

Dla rolników prowadzących chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń  lub hodowlę świń ras rodzimych lub ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją.

Kwota wsparcia

Do 100 000 zł - refundacja 80 % poniesionych kosztów

- W przypadku budowy ogrodzenia stawki jednostkowe

320 zł - za metr bieżący ogrodzenia

2 860 zł - posadowienie jednej bramy

970 zł - posadowienie jednej furtki

Wymagania

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych uprawniających do otrzymania pomocy wynosi 20 000 zł.

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF - O programie

O przyznanie pomocy będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisani do ewidencji producentów prowadzący chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń (stan średnioroczny) lub hodowlę świń ras rodzimych lub ras czystych, zarejestrowanych na nieruchomości objętej inwestycją.

Nabór: 27 czerwca 2024 - 2 sierpnia 2024
Liczba zaakceptowanych wniosków we wcześniejszych edycjach: x/x

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji na Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

– na wykonanie ogrodzenia
– na utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej
– na wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji
– na zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń
– na budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy
– na posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę
– na zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Wasze pytania