nabór wkrótce
Nabór: 25 lipca 2024 - 22 sierpnia 2024

Rozwój małych gospodarstw

Nabór za:

00 Dni
00 Godziny
00 Minuty

Z nami masz + 98% szans na otrzymanie dotacji na Rozwój Małych Gospodarstw!

O programie

Program Rozwój Małych Gospodarstw jest skierowany do małych gospodarstw rolnych, jest to następca programu znanego z lat ubiegłych czyli Restrukturyzacji małych gospodarstw. Górny próg Wielkości Ekonomicznej został podniesiony do 25 000 euro.
Skorzystanie z Restrukturyzacji małych gospodarstw, Młodego rolnika czy innych programów z PROW w latach ubiegłych nie wyklucza z udziału w programie Rozwój małych gospodarstw 2024.

120 tys. netto PLN

Max. kwota dotacji

9 - 12 miesięcy

Czas wypłaty środków od złożenia wniosku

7.5 / 10

Trudność programu

Wzrost przychodu zależnie od WEGU

Dla kogo?

1  Dla gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest poniżej 25 000 euro (liczone są uprawy, które zgłosisz w tym roku do dopłat oraz zarejestrowane zwierzęta).

2  Dla rolników posiadających faktury sprzedażowe na minimum 5 000 zł brutto.

3  Po przyznaniu dofinansowania w 3, 4, 5 roku po otrzymaniu dotacji przychody z działalności rolniczej muszą być nie niższe niż 51 600 zł brutto.
Wielkość przychodu, który należy osiągnąć jest uzależniona od wielkości ekonomicznej np. gospodarstwo z WEGIEM 20 000 euro musi osiągnąć przychody 90 000 zł przychodu rocznie!

Rolniku, z nami masz + 98% szans na otrzymanie dotacji na Rozwój Małych Gospodarstw!

Kwota wsparcia

1  Poziom wsparcia

85% dotacji dla wszystkich rolników.

2  Maksymalne kwoty dotacji

120 000 zł dla osób, które prowadzą produkcję ekologiczną bądź zarejestrują Krótkie Łańcuchy Dostaw,

3  Wypłata środków

 • I rata - 96 000 zł.
 • II rata po zrealizowaniu wszystkich zakupów 24 000 zł.

Dla kogo jest Rozwój Małych Gospodarstw?

Dla

 • Rolników, którzy nie będą mieli problemu z osiągnięciem odpowiedniego przychodu.
 • Dla rolników, którzy mają gospodarstwo nie większe niż 25 tyś euro weg.
 • Rolników, którzy prowadzą gospodarstwo, rozwijają je i potrzebują nowych sprzętów bądź infrastruktury.
 • Rolników, którzy przez 6 lat po otrzymaniu dotacji nie planują zlikwidować gospodarstwa.

Nie jest dla

 • Rolników, którzy nie są w stanie osiągnąć przychodu.
 • Rolników, którzy liczą na szybką i łatwą dotację bez zobowiązań.
 • Rolników, których sytuacja jest niepewna i nie wiedzą jak długo będą prowadzić gospodarstwo.

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji na Rozwój Małych Gospodarstw?

Nowe maszyny i urządzenia do bieżącej lub przyszłej produkcji rolnej.

Inwestycje budowlane oraz związane z nimi remonty.

Modernizację oraz wyposażenie budynków gospodarczych i inwentarskich, wartości niematerialne i prawne.

UWAGA! Za pieniądze z dotacji nie możesz kupić ziemi, zwierząt, plantacji wieloletnich ani środków do produkcji.

Całkowita kwota inwestycji: 141 000zł netto, max. 173 430 zł brutto (w zależności od rodzaju inwestycji).

 • Kwota dotacji - 120 000 zł netto
 • Wkład własny - 15% (21 000 zł netto)
 • VAT - 32 430 zł (przy założeniu stawki 23%)

Punktacja

Pamiętaj! Aby dotacja była przyznana należy mieć minimum 3 punkty!

1 punkt – Integrowana Produkcja Roślin – Jeden z popularniejszych certyfikatów jakości, daje również możliwości uzyskania dodatkowych dopłat do hektara. Proces wydawania certyfikatu jest dosyć długi dlatego warto zacząć go robić po złożeniu wniosku.

Dowiedz się więcej o Integrowanej Produkcji Roślin

2 punkty – szkolenia, wariant dla każdego, proste punkty- organizujemy takie szkolenia ONLINE.

4 punkty – ekologia – co najmniej 50% upraw musi być objęte systemem rolnictwa ekologicznego. Jest to szczególnie warta uwagi punktacja dla osób posiadających łąki bądź rolników, którzy nie używają środków ochrony roślin w Swoim gospodarstwie.

3 punkty – grupy producenckie – udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy.

2 punkty – ONW – co najmniej 50% powierzchni gruntów wchodzących w skład gospodarstwa znajduje się na ONW typ górski lub ONW typ II. Aby wiedzieć czy macie te punkty należy sprawdzić płatności obszarowe za ostatni rok. Proszę nie mylić tego ze zwykłym ONW.

Najbardziej popularny wybór punktów wśród rolników to:

Szkolenie (2 punkty) oraz integrowana produkcja roślin (1 punkt) bądź szkolenie (2 punkty) + ekologia (4 punkty).

Jak wyliczyć wartość ekonomiczną dla Twojego gospodarstwa oraz poznać przychód, który Twoje gospodarstwo będzie musiało osiągnąć w ramach programu?

1

Wejdź na stronę PADR z kalkulatorem.
Kliknij, by otworzyć kalkulator

2

Wybierz uprawy, które posiadasz

3

Wylicz wartość ekonomiczną

4

Po wyliczeniu wybierz "Wylicz przychód, który musisz osiągnąć w Rozwoju Małych Gospodarstw".

5

Wyskoczy Ci wynik, który będzie Twoim przychodem, który będziesz musiał udokumentować.

Najważniejsze wymogi do spełnienia w Rozwoju Małych Gospodarstw:

Beneficjent zobowiązuje się do:

 • realizacji założeń biznesplanu,
 • osiągnięcia w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów  z gospodarstwa/produkcji rolnej co najmniej o 30% (w stosunku do wartości bazowej), przy czym nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy,
 • utrzymania zrealizowanej operacji,
 • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności),
 • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności),
 • prowadzenia w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

Dlaczego warto wybrać PADR na swojego doradcę rolnego?

 • 15 lat doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla rolników.
 • 98% skuteczność w zatwierdzonych wnioskach.
 • 90% klientów wraca do nas po kolejne dotacje.
 • 20% niższe koszty usług w porównaniu do konkurencji.
 • 700+ zrealizowanych projektów rolniczych w roku 2023.
 • 100% transparentność i uczciwość działań.
 • 48 godzin na przygotowanie wstępnej analizy projektu.

Wasze pytania

Czy aby ubiegać się o dotację trzeba być ubezpieczony w KRUS?

Nie, aby przystąpić do programu Rozwój małych gospodarstw wystarczy prowadzić gospodarstwo oraz mieć zgłoszone uprawy lub zwierzęta w aplikacji e-wniosek.

Jakie warunki muszę spełnić aby móc przystąpić do programu Rozwój małych gospodarstw?

Gospodarstwo nie może być większe niż 300 ha, wielkość ekonomiczna wyliczana na podstawie upraw oraz produkcji zwierzęcej – nie może przekroczyć 25 tysięcy euro, oraz bezwarunkowo prowadzić działalność rolniczą, i mieć na to dowód w postaci udokumentowanej sprzedaży na kwotę 5000 zł.

Jak spełnić wymóg 5000 zł przychodu z gospodarstwa?

Należy wykazać przychód udokumentowany fakturą VAT, fakturą VAT RR, wydrukiem paragonu fiskalnego, ewidencją sprzedaży bezpośredniej, lub prostą umową kupna-sprzedaży który wynika z wytwarzanych produktów rolnych lub zwierząt.

Czy grunty brane pod uwagę w tym programie "Rozwój małych gospodarstw" muszę mieć na własność?

Nie, mogą być także te dzierżawione jednakże warunkiem jest to, że to Ty je zgłaszasz do dopłata bezpośrednich.

Na co nie można przeznaczyć premii z programu Rozwój małych gospodarstw 2024?

W ramach dotacji z programu Rozwój małych gospodarstw nie można: zakupić zwierząt, samochodów, nawozów, nasion, wykonać nasadzeń plantacji, oraz zrealizować inwestycję budowlaną na nie swojej własności.

Czy istnieją jakieś ograniczenia co do mocy i parametrów wybranych sprzętów czy planowanych inwestycji budowlanych?

Tak, wybrany sprzęt oraz inwestycje  powinny być  dopasowane do potrzeb gospodarstwa.

Na co się zobowiązuje?

Na wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych, także w ramach Krótkich Łańcuchów. 

Dostaw o 30 %, oraz nie mniej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia w roku którym składa się wniosek. Oznacza to w praktyce, że mamy 3 lata na osiągnięcie przychodu w zależności od wielkości gospodarstwa jednak nie mniej niż 42 000 zł.

Jak spełnić wymagania po otrzymaniu pomocy?

Aby wywiązać się z warunków przyznania premii należy wykonać zaplanowane inwestycje, oraz sprzedać produkty rolne w zaplanowanym zakresie, prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów, w przypadku gdy przyznano za to punkty także uczestniczyć w systemach jakości oraz w zorganizowanych formach współpracy (tylko jak się zadeklarujemy).

Co potrzebuję w przypadku inwestycji budowalnych?

Podstawą jest kosztorys inwestorski, a w przypadku budowy pozwolenie wraz z  projektem budowlanym.