Rozwój małych gospodarstw

Dla kogo?

Dla gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest poniżej 25 000 euro (liczone są uprawy, które zgłosisz w tym roku do dopłat oraz zarejestrowane zwierzęta).

Kwota wsparcia

100 000 zł - dla gospodarstw, posiadających zarejestrowane krótkie łańcuchy dostaw w powiatowej weterynarii lub sanepidzie.

120 000 zł - gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw.

Wymagania

Wkład własny w wysokości 15%. Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach: I rata 80%, II rata 20% – zwrot części poniesionych kosztów.

O programie

Program jest skierowany do małych gospodarstw rolnych, jest to następca programu znanego z lat ubiegłych czyli Restrukturyzacji małych gospodarstw. Górny próg Wielkości Ekonomicznej został podniesiony do 25 000 euro.

Skorzystanie z Restrukturyzacji małych gospodarstw, Młodego rolnika czy innych programów z PROW w latach ubiegłych nie wyklucza z udziału w programie Rozwój małych gospodarstw.

Nabór: 11 lipca 2024 - 9 sierpnia 2024
Liczba zaakceptowanych wniosków we wcześniejszych edycjach: -

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji?

Wszystkie otrzymane pieniądze muszą być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe takie jak:

  • nowe maszyny i urządzenia do bieżącej lub przyszłej produkcji rolnej,
  • inwestycje budowlane oraz związane z nimi remonty,
  • modernizację oraz wyposażenie budynków gospodarczych i inwentarskich,
  • wartości niematerialne i prawne.

Za pieniądze z dotacji nie możesz kupić ziemi, zwierząt, plantacji wieloletnich ani środków do produkcji.

Wasze pytania

Czy aby ubiegać się o dotację trzeba być ubezpieczony w KRUS?

Nie, aby przystąpić do programu Rozwój małych gospodarstw wystarczy prowadzić gospodarstwo oraz mieć zgłoszone uprawy lub zwierzęta w aplikacji e-wniosek.

Jakie warunki muszę spełnić aby móc przystąpić do programu?

Gospodarstwo nie może być większe niż 300 ha, wielkość ekonomiczna wyliczana na podstawie upraw oraz produkcji zwierzęcej – nie może przekroczyć 25 tysięcy euro, oraz bezwarunkowo prowadzić działalność rolniczą, i mieć na to dowód w postaci udokumentowanej sprzedaży na kwotę 5000 zł.

Jak spełnić wymóg 5000 zł przychodu z gospodarstwa?

Należy wykazać przychód udokumentowany fakturą VAT, fakturą VAT RR, wydrukiem paragonu fiskalnego, ewidencją sprzedaży bezpośredniej, lub prostą umową kupna-sprzedaży który wynika z wytwarzanych produktów rolnych lub zwierząt.

Czy grunty brane pod uwagę w tym programie muszę mieć na własność?

Nie, mogą być także te dzierżawione jednakże warunkiem jest to, że to Ty je zgłaszasz do dopłata bezpośrednich.

Na co nie można przeznaczyć premii?

W ramach tej dotacji nie można: zakupić zwierząt, samochodów, nawozów, nasion, wykonać nasadzeń plantacji, oraz zrealizować inwestycję budowlaną na nie swojej własności.

Czy istnieją jakieś ograniczenia co do mocy i parametrów wybranych sprzętów czy planowanych inwestycji budowlanych?

Tak, wybrany sprzęt oraz inwestycje  powinny być  dopasowane do potrzeb gospodarstwa.

Na co się zobowiązuje?

Na wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych, także w ramach Krótkich Łańcuchów. 

Dostaw o 30 %, oraz nie mniej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia w roku którym składa się wniosek. Oznacza to w praktyce, że mamy 3 lata na osiągnięcie przychodu w zależności od wielkości gospodarstwa jednak nie mniej niż 42 000 zł.

Jak spełnić wymagania po otrzymaniu pomocy?

Aby wywiązać się z warunków przyznania premii należy wykonać zaplanowane inwestycje, oraz sprzedać produkty rolne w zaplanowanym zakresie, prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów, w przypadku gdy przyznano za to punkty także uczestniczyć w systemach jakości oraz w zorganizowanych formach współpracy (tylko jak się zadeklarujemy).

Co potrzebuję w przypadku inwestycji budowalnych?

Podstawą jest kosztorys inwestorski, a w przypadku budowy pozwolenie wraz z  projektem budowlanym.