Małe Przetwórstwo

Dla kogo?

W programie Małe Przetwórstwo mogą wziąć udział rolnicy i rybacy planujący zakładanie lub rozwój w zakresie
przetwarzania lub wprowadzania do obrotu wytwarzanych produktów.

Wnioskodawca musi być ubezpieczony w KRUS lub mieć przyznane dopłaty bezpośrednie za rok 2022.

Kwota wsparcia

Min. 20.000 - max. 500.000 ZŁ refundacji kosztów kwalifikowanych

DO 70 % - dla wnioskodawców do 41 roku życia

DO 60 % - dla reszty wnioskodawców

Możliwość otrzymania zaliczki - w wysokości 50 % wartości wsparcia.

Wymagania

O programie

Małe Przetwórstwo

Program Małe Przetwórstwo realizowany będzie w ramach inwestycji A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Organizowany jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nabór: 3 stycznia 2025 - 5 lutego 2025
Liczba zaakceptowanych wniosków we wcześniejszych edycjach: x/x

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji?

Dofinasowanie na Małe Przetwórstwo

 • Inwestycje budowlane oraz związane z nimi remonty
 • Zakup maszyn i urządzeń
 • Zakup nowych środków transportu przeznaczonych do przewozu lub magazynowania, spełniających
  normy niskiej emisji spalin
 • Zakup nowych, ruchomych punktów sprzedaży, spełniających normy niskiej emisji spalin
 • Modernizacja miejsc na targowiskach lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do obrotu
  towarami
 • Przygotowanie miejsc w miejscach obsługi podróżnych do wprowadzania do obrotu produktów
 • Budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont Infrastruktury takie jak systemy fotowoltaiczne,
  składowanie i zagospodarowanie odpadów, oczyszczalnie ścieków, biogazownie
 • Nowe terminale płatnicze i sprzęt komputerowy
 • Strona internetowa
 • Koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia

Wasze pytania