Dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw w województwie małopolskim

Województwo Małopolskie, otoczone malowniczym krajobrazem i bogatą przyrodą, odgrywa istotną rolę w strukturze rolnictwa Polski. W celu wsparcia lokalnych gospodarstw, Polska Agencja Doradztwa Rolniczego (PADR) aktywnie uczestniczy w udzielaniu pomocy finansowej na rozwój małych gospodarstw, szczególnie skupiając się na rolnikach z tego regionu. Jakie zalety niesie ze sobą skorzystanie z tej możliwości?

Dotacje dla Rozwoju małych gospodarstw województwa małopolskiego — kluczowe informacje

Program dotacyjny, dedykowany rozwojowi małych gospodarstw województwa małopolskiego, koncentruje się na obszarach o wielkości ekonomicznej nie przekraczającej 25 000 euro. Obejmuje on działalność rolno-hodowlaną oraz zarejestrowane zwierzęta, kładąc nacisk na wsparcie inwestycji w środki trwałe, takie jak nowoczesne maszyny, prace budowlane, modernizację obiektów gospodarczych, a także wartości niematerialne i prawne.

rozwój małe gospodarstwa małopolskie

Kwoty wsparcia w projekcie Rozwój małych gospodarstw w województwie małopolskim

Rolnicy starający się o dotację z programu Rozwój Małych Gospodarstw mogą liczyć na wsparcie finansowe nawet do 100 000 zł dla gospodarstw z zarejestrowanymi krótkimi łańcuchami dostaw w lokalnej weterynarii lub sanepidzie. Te, które rozpoczynają działalność w ramach krótkiego łańcucha dostaw, mogą ubiegać się o wsparcie aż do 120 000 zł, przy wymaganym wkładzie własnym na poziomie 15%.

Procedura przyznawania dotacji składa się z dwóch etapów wypłaty: 80% kwoty w pierwszej i pozostałe 20% w drugiej transzy, obejmującej zwrot części poniesionych kosztów. Program stanowi kontynuację wcześniejszego wsparcia restrukturyzacji małych gospodarstw, z podniesionym górnym limitem wielkości ekonomicznej do 25 000 euro.

Kwalifikacja do Programu dotacji dla małych gospodarstw dla województwa małopolskiego

Aby zakwalifikować się do programu, rolnik musi spełnić określone warunki, takie jak posiadanie gospodarstwa o powierzchni nieprzekraczającej 300 ha, wielkości ekonomicznej do 25 tysięcy euro, prowadzenie działalności rolniczej oraz udokumentowanie sprzedaży na kwotę 5000 zł. Konieczne jest udowodnienie generowania przychodu za pomocą dokumentów takich jak faktura VAT, paragon fiskalny czy ewidencja sprzedaży bezpośredniej.

Rozwój małych gospodarstw — najczęściej zadawane pytania  

Pytania o dotację na Rozwój małych gospodarstw, które pojawiają się najczęściej:

Jak zwiększyć szansę na otrzymanie dofinansowania do Rozwoju małych gospodarstw w województwie małopolskim?

Polska Agencja Doradztwa Rolniczego (PADR) oferuje kompleksowe wsparcie dla rolników starających się o dotacje w ramach programu Rozwój Małych Gospodarstw. Nasze usługi obejmują cały proces, począwszy od sprawdzenia kwalifikacji rolnika, poprzez przygotowanie wniosków, kosztorysów budowlanych, aż po negocjacje ofert zakupowych i rozliczenie dotacji. Wspieramy również finansowo, pomagając w uzyskaniu środków na wkład własny, takie jak kredyt czy leasing.

W jaki sposób konkretne korzyści płyną z korzystania z usług PADR?

rozwój małych gospodarstw dla województwa małopolskiego

Dlaczego warto wybrać Polską Agencję Doradztwa Rolniczego?

Współpraca z nami ma same zalety! Cechuje nas indywidualne podejście do każdego rolnika oraz pełen profesjonalizm w działaniu. Co więcej,

Dzięki setkom zadowolonych rolników, PADR jest partnerem, na którym można polegać, pomagając w uzyskaniu sukcesu i rozwoju małych gospodarstw.

Dotacje na rozwój małych gospodarstw w województwie małopolskim — dlaczego warto?

Jesteś z rolnikiem z województwa małopolskiego i nie wiesz, czy powinieneś ubiegać się o dotację? Mamy kilka argumentów, które powinny Cię przekonać!

Wsparcie finansowe  dotacje na rozwój małych gospodarstw mogą stanowić istotne wsparcie finansowe dla rolników. Dzięki nim mają szansę pozyskać środki na zakup nowego sprzętu, modernizację infrastruktury czy też podniesienie jakości produkcji. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności gospodarstwa.

Zrównoważony rozwój — dotacje często są przyznawane na projekty związane z zrównoważonym rozwojem. Rolnicy mogą skorzystać z tych środków, aby wprowadzić praktyki przyjazne dla środowiska, poprawić efektywność wykorzystania zasobów naturalnych oraz ograniczyć negatywny wpływ gospodarstwa na środowisko.

Podniesienie jakości produkcji — środki uzyskane dzięki dotacjom mogą być przeznaczone na podniesienie jakości produkowanych rolniczych dóbr. Inwestycje w nowoczesne technologie, lepsze odmiany roślin czy poprawę warunków hodowli zwierząt mogą przyczynić się do uzyskiwania wyższej jakości produktów, co z kolei może przyciągać większą liczbę klientów.

Rozwój obszarów wiejskich — inwestycje wspierane przez dotacje mają potencjał do stymulowania rozwoju obszarów wiejskich. Nowe miejsca pracy, rozwój lokalnej infrastruktury czy też promowanie lokalnych produktów mogą przyczynić się do ożywienia społeczności wiejskich.

Nie wiesz, czy kwalifikujesz się do dotacji? Wszystko sprawdzimy za Ciebie! Wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą w ciągu dwóch dni roboczych.