Dotacje na rozwój małych gospodarstw w województwie lubelskim

Województwo lubelskie, malowniczy obszar otoczony piękną przyrodą, stanowi istotny element polskiego krajobrazu rolniczego. Wspierając lokalne gospodarstwa, Polska Agencja Doradztwa Rolniczego (PADR) angażuje się w pomoc w uzyskanie dotacji na rozwój małych gospodarstw, zwracając szczególną uwagę na rolników z regionu lubelskiego. Jakie są korzyści płynące ze skorzystania z tej szansy?

Dofinansowanie dla małych gospodarstw z województwa lubelskiego, najważniejsze informacje

Program dotacyjny dla rozwoju małych gospodarstw województwa lubelskiego skupia się na gospodarstwach o wielkości ekonomicznej nie przekraczającej 25 000 euro, uwzględniając zarówno obszary uprawowe objęte dopłatami, jak i zarejestrowane zwierzęta. Jego głównym celem jest wspieranie małych gospodarstw rolnych poprzez inwestycje w środki trwałe, takie jak nowoczesne maszyny, prace budowlane, modernizację obiektów gospodarczych oraz wartości niematerialne i prawne.

Wsparcie dla rolników z województwa lubelskiego — kwoty

Rolnicy starający się o dotację z programu Rozwój małych gospodarstw mają możliwość uzyskania wsparcia w wysokości do 100 000 zł dla gospodarstw z zarejestrowanymi krótkimi łańcuchami dostaw w lokalnej weterynarii lub sanepidzie. Natomiast gospodarstwa, które rozpoczynają działalność w ramach krótkiego łańcucha dostaw, mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 120 000 zł, przy wymaganym wkładzie własnym na poziomie 15%.

Procedura przyznawania dotacji obejmuje dwie raty wypłaty: 80% w pierwszej racie i 20% w drugiej transzy, co obejmuje zwrot części poniesionych kosztów. Program ten stanowi kontynuację wcześniejszego programu restrukturyzacji małych gospodarstw, przy czym górny próg wielkości ekonomicznej został podniesiony do 25 000 euro.

rozwój małych gospodarstw dla województwa lubelskiego

Kwalifikacja do programu o dotacje dla małych gospodarstw w województwie lubelskim

Aby zakwalifikować się do programu, rolnik musi spełniać pewne warunki, takie jak posiadanie gospodarstwa o powierzchni nie większej niż 300 ha, wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 25 tysięcy euro, prowadzenie działalności rolniczej oraz dokumentacji sprzedaży na kwotę 5000 zł. Aby sprostać warunkowi uzyskania przychodu w wysokości wspomnianych 5000 złotych z działalności gospodarstwa, konieczne jest udowodnienie generowania dochodu za pomocą dokumentów takich jak faktura VAT, faktura VAT RR, paragon fiskalny, ewidencja sprzedaży bezpośredniej lub umowa kupna-sprzedaży. Wartością tego przychodu powinny być zatwierdzone dokumenty potwierdzające sprzedaż wytworzonych produktów rolnych lub zwierząt.

Środki z dotacji muszą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje w środki trwałe związane z produkcją rolno-spożywczą. Zakres możliwych inwestycji obejmuje nowe maszyny i urządzenia związane z obecną lub przyszłą produkcją rolną, prace budowlane, modernizację i wyposażenie budynków gospodarczych oraz wartości niematerialne i prawa. Nie jest jednak dozwolone używanie środków na zakup ziemi, zwierząt, plantacji wieloletnich ani środków do produkcji.

Zobowiązania po otrzymaniu wsparcia finansowego na rozwój małych gospodarstw

Po uzyskaniu dotacji, rolnik zobowiązuje się do zwiększenia wartości sprzedaży produktów rolnych, również poprzez udział w Krótkich Łańcuchach Dostaw, o co najmniej 30%. Kwota sprzedaży nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie w roku składania wniosku, co implikuje, że rolnik ma trzy lata na osiągnięcie określonego przychodu, zależnego od rozmiaru gospodarstwa, ale nie niższego niż 42 000 zł.

Realizacja wymagań po otrzymaniu wsparcia finansowego obejmuje planowanie inwestycji, osiąganie zaplanowanego poziomu sprzedaży produktów rolnych oraz prowadzenie dokładnej ewidencji przychodów i rozchodów. W przypadku konieczności uczestnictwa w systemach jakości oraz aktywnego zaangażowania w zorganizowane formy współpracy, rolnik musi dostosować się do tych wymagań.

rozwój małe gospodarstwa lubelskie

Polska Agencja Doradztwa Rolniczego — czyli wsparcie przy otrzymaniu dotacji na rozwój gospodarstwa w województwie lubelskim

Aby zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji, warto skorzystać z usług Polskiej Agencji Doradztwa Rolniczego (PADR), która oferuje wsparcie na różnych etapach procesu, obejmując wstępną ocenę, przygotowanie wniosku, negocjacje zakupowe oraz pomoc w procesie rozliczeń. Dzięki wsparciu PADR, gospodarz rolny otrzymuje spersonalizowane podejście, dostosowane do specyficznych wymagań i celów swojego gospodarstwa. 

Co więcej, w Polskiej Agencji Doradztwa Rolniczego oferujemy wsparcie finansowe na wkład własny lub pomoc w uzyskaniu finansowania, takiego jak kredyt czy leasing, na aktywa, które rolnik planuje nabyć za środki z dofinansowania.

Nasza gwarancja to sukces albo zwrot opłaty wstępnej. Jeśli rolnik nie otrzyma dotacji, zwracamy pełną kwotę opłaty wstępnej, a prowizję pobieramy jedynie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Dodatkowo, oferujemy najniższe ceny w Polsce, a jeśli znajdziesz lepszą ofertę, zapewnimy Ci identyczne warunki.

W PADR dokładnie sprawdzamy, czy rolnik kwalifikuje się do danego programu, przygotowujemy odpowiednie wnioski, kosztorysy budowlane i negocjujemy oferty zakupowe, a na końcu rozliczamy dotację. Oferujemy pełen wachlarz usług, tak, aby oszczędzić czas i niepotrzebny stres naszym Klientom.

Warto zauważyć, że skuteczne ubieganie się o dotacje wymaga staranności, profesjonalizmu oraz dokładnego zaplanowania projektu. To wszystko zapewni PADR! Należy bowiem pamiętać, że przecież korzyści płynące z pozyskania środków mogą być znaczące, wspomagając rozwój przedsiębiorstw i regionu jako całości. Warto więc ubiegać się o dofinansowanie na swoje gospodarstwo, by móc je jeszcze lepiej rozwijać!

Dlaczego warto starać się o dotację na obszarze województwa Lubelskiego?

Dotacje rolnicze mogą stanowić istotne źródło finansowania dla gospodarstw rolnych. Dofinansowanie może być przeznaczone na inwestycje w nowoczesne technologie, zakup sprzętu rolniczego, modernizację budynków gospodarskich czy rozwijanie nowych dziedzin produkcji. Co więcej, dotacje przyczyniają się do podniesienia efektywności produkcji, poprawy jakości oferowanych produktów oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku. To może mieć pozytywny wpływ na dochody rolników.

Dotacje, taka jak ta z programu dopłaty na rozwój małych gospodarstw umożliwiają rolnikom rozszerzenie zakresu swojej działalności, na przykład poprzez wprowadzenie nowych gałęzi produkcji, hodowlę zwierząt o wyższej wartości rynkowej, czy też rozwijanie usług agroturystycznych.

Inwestycje wspierane dotacjami mogą przyczynić się do ogólnego rozwoju obszarów wiejskich. Infrastruktura, rozwijanie małych przedsiębiorstw czy promowanie lokalnych produktów to elementy, które kształtują atrakcyjność i dynamikę życia wsi.

Jeśli chcą państwo skorzystać z dotacji na rozwój małych gospodarstw, serdecznie zapraszamy do kontaktu z Polską Agencją Doradztwa Rolniczego poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie. Nasz doradca skontaktuje się z Państwem w ciągu dwóch dni roboczych i przedstawi aż trzy oferty współpracy.