Dopłaty na rozwój małych gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim

Województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z kluczowych regionów rolniczych w kraju. W obliczu dynamicznych zmian w sektorze rolnictwa, właściciele ziem z tego obszaru powinni zwracać uwagę na możliwości uzyskania dotacji. Dofinansowania dla rolników odgrywają kluczową rolę w wspieraniu zrównoważonego rozwoju tej istotnej dziedziny gospodarki, a ich znaczenie jest trudne do przecenienia.

Dlaczego rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego powinni starać się o dotacje?

Rolnictwo jest dziedziną, która stale podlega zmianom technologicznym i wymaga nowoczesnych rozwiązań. Dotacje stanowią istotne źródło finansowania dla rolników, którzy pragną zainwestować w nowoczesne technologie, maszyny rolnicze czy systemy irygacyjne. Modernizacja gospodarstwa pozwala nie tylko zwiększyć efektywność produkcji, ale także ograniczyć wpływ rolnictwa na środowisko.

W kontekście globalnych wyzwań związanych z zmianami klimatycznymi, rolnictwo musi podążać ścieżką zrównoważonego rozwoju. Dotacje umożliwiają rolnikom inwestycje w ekologiczne metody uprawy, redukując negatywny wpływ na środowisko. Popierając rolników praktykujących ekologiczne rozwiązania, dotacje przyczyniają się do tworzenia przyjaznych środowisku i trwałych systemów produkcji.

Rolnicy odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu społeczeństwu bezpieczeństwa żywnościowego. Dotacje pomagają utrzymać konkurencyjność rodzimego rolnictwa poprzez wsparcie produkcji żywnościowej. Dofinansowania mogą obejmować różne obszary, takie jak modernizacja infrastruktury rolniczej, szkolenia czy też poprawa jakości gleby, co przekłada się na większą i bardziej stabilną produkcję żywności.

rozwój małych gospodarstw dla województwa kujawsko-pomorskiego

Dotacje jako wsparcie dla rozwoju młodych rolników

Dla młodych rolników, którzy chcą rozpocząć własną działalność, dostęp do dotacji jest kluczowy. Wsparcie finansowe pozwala młodym rolnikom na zakup niezbędnej infrastruktury, ziemi czy maszyn rolniczych. To z kolei sprzyja odmładzaniu kadry rolniczej i zachęca do podejmowania nowatorskich rozwiązań w dziedzinie rolnictwa.

Równocześnie rolnictwo jest sektorem podatnym na różne czynniki zewnętrzne, takie jak zmiany klimatyczne czy fluktuacje cen surowców. Dotacje pełnią rolę zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym, pomagając rolnikom utrzymać stabilność ekonomiczną nawet w trudnych warunkach.

Dotacje na rozwój małych gospodarstw — program dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego

Program dotacji na rozwój małych gospodarstw województwa kujawsko-pomorskiego kierowany jest do gospodarstw o wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 25 000 euro, uwzględniającej zarówno uprawy objęte dopłatami, jak i zarejestrowane zwierzęta. 

Głównym celem programu jest wspieranie małych gospodarstw rolnych poprzez inwestycje w środki trwałe, takie jak nowe maszyny, inwestycje budowlane, modernizację budynków gospodarczych oraz wartości niematerialne i prawne.

Najważniejsze informacje dotyczące programu rozwoju małych gospodarstw dla województwa kujawsko-pomorskiego

Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach: 80% w pierwszej racie i 20% w drugiej racie, obejmując zwrot części poniesionych kosztów. Program ten stanowi kontynuację wcześniejszego programu Restrukturyzacji małych gospodarstw, przy czym górny próg wielkości ekonomicznej został podniesiony do 25 000 euro.

Sprawdź warunki otrzymania dotacji na rozwój małych gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim

Na co można przeznaczyć środki z dotacji na rozwój małych gospodarstw?

Wszelkie otrzymane środki finansowe muszą być przeznaczone na inwestycje w środki trwałe, takie jak:

Środków z dofinansowania nie należy przeznaczać na zakup ziemi, zwierząt, plantacji wieloletnich ani środków do produkcji.

rozwój małe gospodarstwa kujawsko-pomorskie

Jakie obowiązki ma rolnik po odbiorze przyznanej dotacji?

Każdy, kto otrzyma dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw, zobowiązuje się do zwiększenia wartości sprzedaży produktów rolnych, również poprzez udział w Krótkich Łańcuchach Dostaw, o co najmniej 30%. 

Dodatkowo, kwota sprzedaży nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie w roku składania wniosku, co oznacza, że rolnik ma trzy lata na uzyskanie określonego przychodu, zależnego od rozmiaru jego gospodarstwa, ale nie niższego niż 42 000 zł.

Realizacja wymagań po otrzymaniu dotacji dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego

Aby spełnić warunki przyznanej pomocy, konieczne jest:

Polska Agencja Doradztwa Rolniczego — wsparcie dla rolników starających się o dotacje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Dla zwiększenia szans na pozyskanie dotacji, zaleca się skorzystanie z usług Polskiej Agencji Doradztwa Rolniczego (PADR). Specjaliści z PADR są gotowi udzielić pomocy w uzyskaniu finansowania dla różnorodnych projektów rolniczych. Ich rozległe doświadczenie i ekspercka wiedza stanowią istotne wsparcie dla rolników starających się o środki finansowe. Współpracując z PADR, rolnik otrzymuje spersonalizowane podejście dostosowane do unikalnych potrzeb i celów swojego gospodarstwa. Usługi PADR obejmują kompleksowe wsparcie na każdym etapie, obejmując wstępną ocenę, przygotowanie wniosku, negocjacje zakupowe oraz pomoc w procesie rozliczeń. Polska Agencja Doradztwa Rolniczego stanowi solidne wsparcie dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy dążą do pozyskania dotacji.

Decydując się na współpracę z PADR, rolnik otrzymuje nie tylko dodatkowe środki finansowe, ale również:

Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie!