Dotacje na rozwój małych gospodarstw w województwie lubuskim ze wsparciem Polskiej Agencji Doradztwa Rolniczego

Województwo lubuskie, otoczone malowniczą przyrodą, pełni istotną rolę w krajobrazie polskiego sektora rolniczego. Dla wspierania lokalnych gospodarstw, Polska Agencja Doradztwa Rolniczego (PADR) zaangażowana jest w udzielanie pomocy w uzyskiwaniu dotacji na rozwój małych gospodarstw, z naciskiem na rolników z regionu lubuskiego. Jakie są korzyści płynące z korzystania z tej szansy?

Dofinansowanie na rozwój małych gospodarstw województwa lubuskiego — najważniejsze informacje

Program dotacyjny dla rozwoju małych gospodarstw województwa lubuskiego koncentruje się na gospodarstwach o wielkości ekonomicznej nie przekraczającej 25 000 euro. Obejmuje obszary uprawowe podlegające dopłatom oraz zarejestrowane zwierzęta. Jego głównym celem jest wspieranie małych gospodarstw rolnych poprzez inwestycje w środki trwałe, takie jak nowoczesne maszyny, prace budowlane, modernizację obiektów gospodarczych, a także wartości niematerialne i prawne.

Wsparcie dla rolników z województwa lubuskiego — kwoty

Rolnicy ubiegający się o dotację z programu Rozwój małych gospodarstw mogą otrzymać wsparcie nawet do 100 000 zł dla gospodarstw z zarejestrowanymi krótkimi łańcuchami dostaw w lokalnej weterynarii lub sanepidzie. Gospodarstwa, które rozpoczynają działalność w ramach krótkiego łańcucha dostaw, mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 120 000 złWymagany wkład własny wynosi 15%.

Procedura przyznawania dotacji na rozwój małych gospodarstw

Procedura przyznawania dotacji obejmuje dwie raty wypłaty: 80% w pierwszej racie i 20% w drugiej transzy, co obejmuje zwrot części poniesionych kosztów. Program ten stanowi kontynuację wcześniejszego programu restrukturyzacji małych gospodarstw, przy czym górny próg wielkości ekonomicznej został podniesiony do 25 000 euro.

rozwój małe gospodarstwa lubuskie

Kwalifikacja do programu o dotacje dla małych gospodarstw

Aby zakwalifikować się do programu, rolnik musi spełniać warunki, takie jak posiadanie gospodarstwa o powierzchni nie większej niż 300 ha, wielkości ekonomicznej nieprzekraczającej 25 tysięcy euro, prowadzenie działalności rolniczej oraz dokumentacji sprzedaży na kwotę 5000 zł. Konieczne jest również udowodnienie generowania przychodu za pomocą dokumentów takich jak faktura VAT, paragon fiskalny czy ewidencja sprzedaży bezpośredniej.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące dotacji na rozwój małych gospodarstw

Aby ułatwić rolnikom chcącym ubiegać się o dofinansowanie w ramach Rozwoju małych gospodarstw przystąpienie do programu, zebraliśmy kilka najczęściej pojawiających się pytań:

Na co nie można przeznaczyć premii?

Premia nie może być wykorzystana na następujące cele w ramach tej dotacji: zakup zwierząt, samochodów, nawozów, nasion, przeprowadzenie nasadzeń plantacji, ani też na realizację inwestycji budowlanej na nieruchomościach, które nie są własnością wnioskodawcy.

Czy istnieją jakieś ograniczenia co do mocy i parametrów wybranych sprzętów czy planowanych inwestycji budowlanych?

Tak, istnieją pewne ograniczenia dotyczące mocy i parametrów zarówno wybranych sprzętów, jak i planowanych inwestycji budowlanych. Wartości te powinny być adekwatne do specyfiki i wymagań gospodarstwa.

Do czego zobowiązany jest rolnik, który otrzyma dofinansowanie w ramach dopłaty na rozwój małych gospodarstw?

Rolnika obowiązuje wzrost wartości sprzedaży produktów rolnych, także w ramach Krótkich Łańcuchów dostaw o 30 %, oraz nie mniej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia w roku którym składa się wniosek. Oznacza to w praktyce, że mamy 3 lata na osiągnięcie przychodu w zależności od wielkości gospodarstwa jednak nie mniej niż 42 000 zł.

Jak spełnić wymagania po otrzymaniu dofinansowania?

Aby spełnić wymogi przyznania premii, konieczne jest zrealizowanie zaplanowanych inwestycji oraz osiągnięcie planowanych poziomów sprzedaży produktów rolnych. Dodatkowo, należy prowadzić szczegółową ewidencję przychodów i rozchodów. W przypadku uzyskania punktów za te działania, warto także uczestniczyć w systemach jakości oraz w organizowanych formach współpracy, o ile zadeklarowano taką chęć.

Czego potrzebuje rolnik w przypadku inwestycji budowlanych?

Podstawę stanowi kosztorys inwestorski, natomiast w sytuacji budowy wymagane są pozwolenie budowlane wraz z kompletnym projektem budowlanym.

Polska Agencja Doradztwa Rolniczego — wsparcie przy otrzymaniu dotacji

W celu zwiększenia szans na uzyskanie dotacji, warto skorzystać z usług Polskiej Agencji Doradztwa Rolniczego (PADR), oferującej wsparcie na różnych etapach procesu. PADR dokładnie sprawdza, czy rolnik kwalifikuje się do programu, przygotowuje wnioski, kosztorysy budowlane, negocjuje oferty zakupowe i rozlicza dotację. Oferuje także wsparcie finansowe na wkład własny oraz pomoc w uzyskaniu finansowania, takiego jak kredyt czy leasing.

W jaki sposób PADR wspiera rolników w otrzymaniu dofinansowania w programie Rozwój małych gospodarstw?

Korzystając z usług Polskiej Agencji Doradztwa Rolniczego, rolnik nie tylko otrzymuje wsparcie w wypełnieniu wniosku. Cały proces wymaga czasu i poświęcenia. Doradcy z PADR dbają o każdy szczegół, tak więc osoba ubiegająca się o dofinansowanie:

Dodatkowo, należy pamiętać, że ukończenie procesu rozliczenia wniosku stanowi kluczowy krok, dlatego PADR towarzyszy rolnikowi również na tym etapie, upewniając się, że wszystko przebiegnie sprawnie i bez zakłóceń.

rozwój małych gospodarstw dla województwa lubuskiego

Zalety współpracy z Polską Agencją Doradztwa Rolniczego

PADR to setki zadowolonych rolników, którzy dzięki nam otrzymali dotacje. Zależy nam na satysfakcji wszystkich, którzy ubiegają się z naszą pomocą o dotacje na rozwój małych gospodarstw, dlatego:

Gwarantujemy pełny zwrot opłaty wstępnej, jeżeli nie uzyskasz dotacji, a prowizję pobieramy tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Twojego wniosku.

Zapewnimy najniższą cenę dostępną na rynku. Jeśli znajdziesz lepszą ofertę niż nasza, zobowiązujemy się zapewnić Ci identyczne warunki.

Dlaczego warto starać się o dotację w województwie lubuskim?

Dotacje rolnicze stanowią istotne źródło finansowania dla gospodarstw rolnych, umożliwiając inwestycje w nowoczesne technologie, zakup sprzętu czy rozwijanie nowych dziedzin produkcji. Ponadto, dotacje przyczyniają się do podniesienia efektywności produkcji, poprawy jakości oferowanych produktów oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Inwestycje wspierane dotacjami mogą przyczynić się do ogólnego rozwoju obszarów wiejskich, kształtując atrakcyjność i dynamikę życia wsi. Skuteczne ubieganie się o dotacje wymaga staranności, dlatego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia, jakie oferuje Polska Agencja Doradztwa Rolniczego. Korzyści płynące z pozyskania środków mogą być znaczące, wspomagając rozwój przedsiębiorstw i regionu jako całości. Warto więc ubiegać się o dofinansowanie na rozwój gospodarstwa, by móc je jeszcze lepiej rozwijać!