Wymiana eternitu

Wymiana eternitu

Dla kogo?

Dopłaty na wymianę eternitu dla rolników ubezpieczonych w KRUS
Oraz
Posiadających dopłaty bezpośrednie za rok 2022
Co ważne aby dostać takie dofinansowanie trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem budynku
gospodarczego

Kwota wsparcia

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej - po zakończeniu przedsięwzięcia.

Kwota maksymalna na 1 beneficjenta to 20.000 zł - przy zastosowaniu stawki jednostkowej 40 zł/m2 wymiany dachu. Można ubiegać się o zaliczkę w wysokości 50% uzyskanego wsparcia.

Wymagania

W programie Wymiana eternitu nie jest wymagany kosztorys na planowaną wymianę.

O programie

Dofinansowanie na wymianę eternitu

Dopłata do wymiany dachów z azbestu
Pomoc na wymianę na budynkach gospodarskich pokryć dachowych wykonanych z materiałów
zawierających azbest. Wymianie podlegają dachy, które znajdują się na budynkach służących do
produkcji rolniczej.

Nabór: 15 grudnia 2023 - 12 stycznia 2024
Liczba zaakceptowanych wniosków we wcześniejszych edycjach: x/x

Co możesz kupić za pieniądze z dotacji?

Wasze pytania